Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

07/11/2019

Rektor na posiedzeniu Grupy ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

6 listopada 2019 roku w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie odbyło się posiedzenie Grupy ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, której członkiem jest prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas. Rektor osobiście wziął udział w spotkaniu Grupy, które było poświęcone m.in. podsumowaniu dotychczasowych prac tego gremium oraz prezentacji zrealizowanych w jego ramach zadań i projektów.

W trakcie posiedzenia dyskutowano nad katalogiem dobrych praktyk uczelni w obszarze CSR, który został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, a także o wyzwaniach, jakie stoją przed Grupą w najbliższym roku. Poruszono problem organizacji kolejnych konferencji na temat społecznej odpowiedzialności uczelni oraz sposobów monitorowania realizacji Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, której sygnatariuszami jest kilkanaście szkół wyższych z całej Polski, w tym Wyższa Szkoła Humanitas.

Prof. Michał Kaczmarczyk przedstawił w trakcie spotkania pomysł organizacji konkursu na najciekawsze i najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia realizowane przez uczelnie w dziedzinie CSR, jak również ideę włączenia w prace na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności uczelni w Polsce reprezentantów środowisk pozaakademickich, takich jak pracodawcy, instytucje edukacyjne czy kulturalne.

Kolejne spotkanie Grupy planowane jest w grudniu 2019 roku.