Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

20/11/2019

Uroczyste, VII Forum Twórczych Nauczycieli za nami

Zakończyliśmy spotkania z cyklu Forum Twórczych Nauczycieli – zadania finansowanego w ramach umowy 846/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Inicjatywę patronatem honorowym objął Śląski Kurator Oświaty, Ministerstwo Cyfryzacji, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych oraz Microsoft.

Zamysł projektu wynikał z potrzeby unowocześniania edukacji, tak, aby można było zrealizować jedno z najważniejszych zadań: przygotować współczesne pokolenia do funkcjonowania w cyfrowej przyszłości, w rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym. Zmiana cywilizacyjna stworzyła potrzebę rozwijania kreatywności, krytycznego, logicznego i analitycznego myślenia, w związku z tym redefinicji ulegają dotychczasowe formy i metody kształcenia. Wyższa Szkoła Humanitas od wielu lat stara się wychodzić naprzeciw nowym wyzwaniom w tym obszarze. Podejmujemy szereg działań projektowych służących przygotowaniu społeczeństwa do funkcjonowania w cyfrowym świecie. Przykładem jest projekt Eksperci programowania, Uniwersytet Młodego Odkrywcy, czy też działania skierowane do seniorów (Genialny Umysł w Każdym Wieku). Takim projektem jest też Forum Twórczych Nauczycieli, który został zrealizowany  przez Instytut Innowacyjnej Edukacji, funkcjonujący na naszej uczelni. Celem projektu było upowszechnienie w środowisku oświatowym najnowszej wiedzy na temat nowoczesnych, przyjaznych uczniom, rozwiązań organizacyjnych i metodycznych kształcenia, uwzględniając przy tym współczesne rozwiązania technologiczne. Projekt obejmował organizację siedmiu seminariów, na których wspólnie z nauczycielami omówione zostały następujące problemy:

- kształtowanie motywacji uczniów do uczenia się,

- rola badań z zakresu neurodydaktyki w projektowaniu działań edukacyjnych,

- organizacja sytuacji edukacyjnych z zastosowaniem metod problem based learning, w tym metody projektu, e-portfolio i grywalizacji,

- e-learning w szkole,

- projektowanie zajęć dydaktycznych z zastosowaniem tablicy interaktywnej.

W projekcie uczestniczyło w sumie ponad 500 nauczycieli.

Dzięki możliwości platformy e-learningowej Instytutu Innowacyjnej Edukacji powstała sieć współpracy nauczycieli, którzy nie tylko mają możliwość zapoznania się z najnowszą wiedzą dotyczącą nowoczesnej edukacji, ale również mogą wymieniać się informacjami dotyczącymi przydatnych zasobów edukacyjnych i ciekawych wydarzeń poświęconych doskonaleniu dydaktyki.

Wydarzenie uświetniła obecność władz uczelni oraz znakomitych gości. Ze strony uczelni w seminarium wzięli udział: JM Rektor WSH dr hab.  Michał Kaczmarczyk, prof. WSH oraz mgr Ewa Kraus Prodziekan ds. studenckich Wydziału Społecznego i Humanistycznego oraz Wydziału Nauk StosowanychWSH, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Humanitas. W gronie gości znaleźli się Prorektor ds. studenckich i kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim dr hab.  Wojciech Walat, prof. UR,  dyrektor studiów dr Sylwia Galanciak oraz dr Justyna Bluszcz z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, dyrektor Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego dr Jarosław Krzemiński, Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu mgr Cecylia Stach.

Na zakończenie – w dniu 19 listopada - wszystkim Nauczycielom, którzy systematycznie i w sposób zaangażowany uczestniczyli w podnoszenie swoich kwalifikacji z zakresu nowoczesnej dydaktyki, wręczono Zaświadczenia Twórczego Nauczyciela wydane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humanitas.

Nasze działania zostały życzliwie przyjęte w środowisku oświatowym. Będziemy dalej realizować naszą misję. Zapraszamy do Wyższej Szkoły Humanitas, gdzie dzięki podejmowanym staraniom będziemy proponować wszystkim zainteresowanym uzyskanie najnowszej, najbardziej aktualnej i praktycznej wiedzy o nowoczesnej edukacji, zgodnie z naszym mottem „Uczymy nowocześnie i uczymy jak nowocześnie uczyć.”