Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

21/11/2019

Podsumowanie IX Konferencji z cyklu Dyrektor Liderem

Dzień 21 listopada, który to jest Światowym Dniem Życzliwości, poświęciliśmy w Wyższej Szkole Humanitas tematyce zarządzania kadrą nauczycielską w kryzysie i po kryzysie.

Ostatnie miesiące są bardzo burzliwe dla polskich nauczycieli. Strajk, który miał jednoczyć w wielu placówkach stał się przedmiotem konfliktu w zespole, spowodował demobilizację a nawet odejścia z placówek oświatowych. Nic dziwnego, w sytuacji kryzysowej narastają konflikty, szczególnie uwypuklają się różnice w poglądach, charakterach, relacjach, czy po prostu wzajemnej komunikacji. Poczucie własnej wartości maleje, narasta frustracja. Prestiż zawodu nauczyciela został nadszarpnięty a dyrektorzy placówek oświatowych stanęli w obliczu ogromnego wyzwania – scalenia grupy, zbudowania na nowo zaufania, aby kadra była zmobilizowana i czuła się doceniana niezależnie od stopnia awansu zawodowego.

W trakcie tej konferencji, uwagę dyrektorów skupiliśmy nie na uczniach, a właśnie na zespołach nauczycielskich, którymi zarządzają. Chcieliśmy pokazać model zarządzania, który może pozwolić dyrektorom na stworzenie w placówkach oświatowych warunków gwarantujących dobrą atmosferę pracy, poczucie bezpieczeństwa, docenienia, otwartości, wzajemny szacunek i tolerancję dla odmienności. Tylko w środowisku, w którym na co dzień wśród współpracowników funkcjonuje poczucie wspólnoty, wzajemnej akceptacji i życzliwości, straty odniesione podczas trudnych sytuacji, mogą być mniejsze i łatwiej je odbudować.

O wspieraniu „pokoju nauczycielskiego” mówiła Joanna Szeluga – psycholog, trener, coach. W tajniki akceptacji i wykorzystywania różnorodności w działaniach szkoły wprowadziły uczestników konferencji: Mariola Kujańska - psycholog, edukator, mediator, certyfikowany coach, specjalista z Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr w Rybniku oraz dr inż. Joanna Tokar - Dyrektor HR agencji reklamowej .bringMore advertising, dyplomowany trener i wykładowca HR w Wyższej Szkole Humanitas.

Prelegentki oraz Pani Aleksandra Antczak - Dyrektor Centrum Obsługi Edukacji w Gminie Michałowice wzięły udział w panelu dyskusyjnym poświęconym dobrym i złym praktykom w zakresie zarządzania zespołem. Panie podjęły ciekawą dyskusję wywołaną pytaniami zadanymi przez dyrektorów placówek oświatowych, m. in.: - jak zintegrować skłócone grono pedagogiczne, jak skutecznie zachęcać „starszych” nauczycieli do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi nauczycielami, jakie działania pozwalają zaangażować do dalszej pracy nauczycieli, którzy zawsze dobrze pracują?

O efektywnym wykorzystaniu zasobów intelektualnych i dyrektorze placówki oświatowej jako ich menedżerze opowiadał dr Aleksander Mańka - Dyrektor Instytutu Pedagogiki WSH, który zajmuje się analizą jakości procesów wychowawczych i edukacyjnych. Na zakończenie dr hab. Jolanta Staszewska, prof. WSH – Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości WSH oraz Centrum Ekspertyz i Analiz Rynkowych działającego przy Wyższej Szkole Humanitas wskazała dyrektorom narzędzia decyzyjne, z których kadra zarządzająca placówkami oświatowymi może korzystać w celu przewidywania/zapobiegania sytuacjom trudnym, jak również planowania działań rozwojowych.

W trakcie konferencji, w poczet Szkół Partnerskich zostały przyjęte nowe placówki, a ich dyrektorzy odebrali z rąk Pani Ewy Baran – Pełnomocnika Kanclerza ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym – certyfikaty przystąpienia do Sieci Współpracy Edukacyjnej WSH.

Wydarzenie obfitowało w merytoryczne treści i spotkało się z pozytywną opinią uczestników. Wyższa Szkoła Humanitas oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humanitas biorą sobie za cel podnoszenie świadomości społecznej oraz edukację kadry nauczycielskiej w tematach istotnych i niejednokrotnie trudnych. Jako nauczyciele akademiccy i specjaliści, chcemy dzielić się swoją wiedzą i poprawiać jakość i komfort wychowania oraz szkolnictwa – bo przecież szkoła jest jednym z podstawowych obszarów kreowania nowego, lepszego społeczeństwa.

Dziękujemy serdecznie prelegentom i patronom wydarzenia za wsparcie w jego organizacji. Obecnym na sali dyrektorom życzymy owocnej pracy i efektywnego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas kolejnej Konferencji Dyrektor Liderem.

Galeria zdjęć >>