Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

28/11/2019

„Wystarczy iskra, żeby rozpalić ogień nienawiści”

W dniu 28 listopada 2019 r. w Auli m. Prof. Czesława Kupisiewicza Wyższej Szkoły Humanitas w ramach projektu Komendy Miejskiej Policji i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu pn. „Ludzie ludziom zgotowali ten los - edukacja młodzieży poprzez historię. Mowa nienawiści, a budowanie systemu wartości młodego człowieka w kontekście historycznym i bohatera współczesnej gry komputerowej”, miała miejsce debata przeciw mowie nienawiści.

Projekt składał się z czterech etapów:

I etap - Ludzie ludziom zgotowali ten los”- edukacja młodzieży poprzez historię.

II etap - „Mowa nienawiści, a budowanie systemu wartości młodego człowieka w kontekście historycznym i bohatera współczesnej gry komputerowej” z udziałem dr nauk humanistycznych Macieja Szaszkiewicza, profilera, psychologa sądowego, wykładowcy Wyższej Szkoły Humanitas.

III etap - „Wykłady dla pedagogów i psychologów szkolnych dotyczące gier komputerowych, cyberprzemocy, odpowiedzialności prawnej oraz aspektu psychologicznego przemocy w sieci” z udziałem dr nauk humanistycznych Macieja Szaszkiewicza, profilera, psychologa sądowego, wykładowcy Wyższej Szkoły Humanitas.

IV etap - Debata młodzieży pn. „Ludzie ludziom zgotowali ten los- edukacja młodzieży poprzez historię. Mowa nienawiści, a budowanie systemu wartości młodego człowieka w kontekście historycznym i bohatera współczesnej gry komputerowej”.

Celem projektu było podnoszenie świadomości młodzieży na temat negatywnych konsekwencji, które wynikają ze stosowania przemocy oraz braku tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.

Dzisiejszą debatę, będącą ostatnim etapem projektu poprowadziła prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Humanitas. Uczestnicy wydarzenia - uczniowie z sosnowieckich szkół średnich, dyskutowali m.in. o nienawiści, braku tolerancji i hejcie.

Próbowali odpowiedzieć m.in. na pytania:

- Czym jest mowa nienawiści? 

- Czy mowa nienawiści może ranić?

 - Jak się przed nią bronić?

Czym jest wolność słowa?

Gdzie znajdują się granice wolności słowa

Jak walczyć z „hejtem”?

Jak bronić się przed mową nienawiści i hejtem?

Projekt skierowany był do uczniów szkół średnich z terenu miasta Sosnowca, ale poruszona tematyka tak naprawdę dotyczy nas wszystkich, gdyż każdego może dotknąć mowa nienawiści, przejawiająca się nie tylko w realnym świecie, ale również ze szczególną siłą – w świecie wirtualnym. W Internecie, gdzie poziom nienawiści jest szczególnie wysoki, użytkownicy przestają odnosić się merytorycznie do publikowanych treści, a stosują mowę nienawiści niezwiązaną z komentarzami. Młodzież dostrzega wagę problemu, dlatego chętnie podjęła się merytorycznej dyskusji, dzieliła się swoimi spostrzeżeniami i wyraziła swoją opinię. Cieszy fakt, że wszyscy podpisują się pod hasłem: Stop Mowie Nienawiści.