Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

05/12/2019

Seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes

W dniu 30 listopada 2019 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu odbyło się ostatnie w tym roku, seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu. Tym razem referat wprowadzający do dyskusji wygłosił świeżo upieczony członek Stowarzyszenia, pracownik Instytutu Nauk Prawnych WSH, mgr Michał Grudecki, który zaledwie podczas poprzedniego seminarium odebrał swój dyplom i odznakę członkowską. Prelegent zaskoczył wszystkich słuchaczy, a zwłaszcza założyciela Stowarzyszenia Prof. zw. dr hab. Pawła Chmielnickiego, swoim doskonałym przygotowaniem merytorycznym zgodnym z metodą badawczą przyjętą w pracach naukowych Stowarzyszenia. W referacie na temat "Geneza ustanowienia zakazu stosowania kar cielesnych wobec małoletnich (art.  961 k.r.o.) i skutki jego stosowania" wyśmienicie poradził sobie z opracowaniem tematyki tą metodą. Jego wystąpienie spotkało się z życzliwym przyjęciem licznego grona słuchaczy (bo aż 57 osób) i wywołało wśród uczestników seminarium ożywioną dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania.