Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

05/12/2019

Konferencja naukowa ,,Bliżej ludzi. Społeczno-edukacyjna funkcja działań na rzecz bezpieczeństwa’’

5 grudnia 2019 roku w murach Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. ,, Bliżej ludzi. Społeczno-edukacyjna funkcja działań na rzecz bezpieczeństwa’’.

Wydarzenie to odbyło się pod honorowym patronatem Wojewody Śląskiego, Prezydenta miasta Sosnowca oraz Komendanta Głównego Policji. Patronatem medialnym konferencję objęli: IPA FUN, Wiadomości Zaglębia oraz Telpol Info.

Podczas konferencji przybliżona została specyfika działań pełnionych przez poszczególne grupy zawodowe Policji, ze szczególnym uwzględnieniem służb dedykowanych budowaniu relacji ze społeczeństwem. Ponadto, została zaprezentowana współpraca Policji z tymi służbami, ich zakres kompetencyjny oraz propagowanie wzajemnej współpracy na rzecz bezpieczeństwa.

W konferencji uczestniczyły niezwykle cenione autorytety dziedziny bezpieczeństwa: insp. dr Rafał Kochańczyk - Komendant Szkoły Policji w Katowicach, prof. dr hab. Bolesław Sprengel - Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, insp. dr hab. Iwona Klonowska - Komenda Główna Policji, prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka - Wyższa Szkoła Humanitas, Komenda Główna Policji, Jarosław Olbrychowski - Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna” oraz insp. Adam Strzebińczyk - KWP Katowice.

Tematykę możliwości posterunku policji przybliżył Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Dr Rafał Kochańczyk. O pracy operacyjnej policji wygłosił wykład prof. dr hab. Bolesław Sprengel, który reprezentował Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu. Mgr Jarosław Olbrychowski, Prezes Stowarzyszenia ,,Rodzina Policyjna’’ opowiedział o odbudowie etosu służby a doświadczeniach okresu międzywojennego. Insp. dr hab. Iwona Klonowska wraz z prof. dr hab. Jadwigą Stawnicką przedstawiły społeczno-edukacyjne działania dzielnicowych w społecznościach lokalnych oraz działania Policji z perspektywy funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Doświadczenia śląskiej Policji z uspołeczniania działań profilaktycznym przedstawił insp. Adam Strzebińczyk, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Dziękujemy serdecznie za udział i zapraszamy na kolejne konferencje naukowe organizowane przez naszą uczelnię.