Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

12/12/2019

Kolejny projekt i 4mln złotych dla Humanitas!

Wyższa Szkoła Humanitas od początku swojego istnienia prowadzi działania zmierzające do poprawy komfortu studiowania oraz umożliwienia zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji wszystkim grupom społecznym. Projekt „Humanitas bez barier” jest kolejnym, milowym krokiem w obranej drodze na uczelni, gdzie człowiek i jego potrzeby są wartością nadrzędną. Inicjatywa została pozytywnie zaopiniowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i tym samym otrzymaliśmy prawie 4 milionów złotych na jego realizację!

Już na początku roku zaczynamy wdrażać nowe rozwiązania. W ramach projektu nastąpi likwidacja barier architektonicznych na uczelni: powstanie winda dostosowana do przewozu osób z niepełnosprawnościami, dedykowane miejsca postojowe oraz pomieszczenia sanitarne, a wszystkie sale i pomieszczenia administracyjne zostaną oznakowane w alfabecie Braille’a.

W projekcie założono także stworzenie 2 wewnętrznych ogrodów wertykalnych oraz "Strefy wyciszenia" w zewnętrznym ogrodzie uczelnianym dla: osób z niepełnosprawnościami, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz osób bez orzeczenia, ale potrzebujących wyciszenia, np. przewlekle chorych, cierpiących na nerwice lub stany depresyjne. Ogrody stanowią nowo wprowadzany element programu wsparcia zdrowia psychicznego na uczelni.