Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

13/12/2019

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030

Ekspert Wyższej Szkoły Humanitas, dr Danuta Morańska, Dyrektor Instytutu Innowacyjnej Edukacji, uczestniczyła w konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej poświęconej ogłoszeniu raportu "Strategia Umiejętności OECD: Polska" oraz "Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030". Spotkanie odbyło się w środę, 11 grudnia br.

Podczas konferencji omówiono główne priorytety działań w obszarze edukacji społeczeństwa w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W spotkaniu uczestniczyło ponad 150 osób, w tym: m.in. przedstawiciele OECD, ministerstw, organizacji oraz instytucji, reprezentanci publicznych służb zatrudnienia i partnerów społecznych.

Wyższa Szkoła Humanitas od wielu lat aktywnie angażuje się w kwestie związane z innowacyjną edukacją i rozwojem kompetencji cyfrowych. W ofercie uczelni dostępne są konferencje, szkolenia i seminaria związane z tym tematem. Instytut Innowacyjnej Edukacji, działający w strukturach WSH, tworzą specjaliści - praktycy, którzy od wielu lat działają z sukcesem na rzecz unowocześniania polskiej oświaty.