Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

23/01/2020

Na zajęciach Rektora o wielokulturowości

Dziś w Wyższej Szkole Humanitas odbyły się zajęcia poświęcone kontrkulturom i kulturom alternatywnym, które prowadził Rektor Uczelni, prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk. Zajęcia miały niecodzienny charakter, bo odbywały się w formie prezentacji przygotowanych przez studentów wcielających się w role hipisów, punków i skinów. W trakcie zajęć omawiane były również zagadnienia tolerancji, wielokulturowości i szacunku wobec mniejszości (etnicznych, religijnych, kulturowych). Warsztaty prowadzone przez Rektora WSH adresowane były do studentów kierunku pedagogika i odbywały się w ramach kursu z przedmiotu „Antropologia kultury”.

„Żyjemy w czasach, w których – na szczęście – o tolerancji mówi się coraz więcej. Ale żyjemy również w czasach, w których z zagadnieniem tolerancji wiąże się coraz więcej napięć, a co za tym idzie, niezrozumienia i barier. Ważne jest, by przyszłych pedagogów edukować w tym zakresie, właśnie po to, by z kolei oni przekazywali otwartość na inność swoim podopiecznym” – tak wagę zajęć podsumował Rektor.Zajęcia zrealizowane zostały w ramach projektu „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Humanitas”, który uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie nowego Programu Kształcenia na kierunkach Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (na Wydziale Nauk Humanistycznych WSH), dla jednolitych studiów magisterskich oraz opracowanie modyfikacji Programu Kształcenia studiów II stopnia, stworzonych w oparciu o modelowe programy kształcenia nauczycieli wypracowane w projekcie pozakonkursowym pn. "Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli"