Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

03/02/2020

Uroczysta przysięga Śląskiej Brygady WOT

44 żołnierzy dołączyło do 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. Tadeusza Puszczyńskiego ps. „Konrad Wawelberg”. W dniu 26 stycznia 2020 roku złożyli w Gliwicach przysięgę wojskową. Wyższą Szkołę Humanitas – na uroczystości - reprezentował Kierownik Centrum Kształcenia Służb Mundurowych mgr Wacław Kubies.

Po 15 dniach intensywnego szkolenia, stojąc na placu apelowym nowi żołnierze WOT z dumą mogli wypowiedzieć słowa roty „Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam…”. Przed nimi teraz trzy lata rozwoju. Pierwszy rok to szkolenie indywidualne, następny specjalistyczne a ostatni to szkolenie zgrywające.

- Przed wami nowe wyzwania, kolejne chwile zwątpienia, wymagające szkolenia, które będą przesuwać wasze pojęcie rzeczy niemożliwych i granice wytrzymałości. Coś co dziś przychodzi wam z trudem, będziecie wykonywać bez wysiłku, coś co dziś wydaje wam się niemożliwe będzie waszym chlebem powszednim. Jestem przekonany że wasz duch nie zostanie złamany, że wytrwacie przy postanowieniu. – podkreślił podczas uroczystej przysięgi dowódca 13 ŚBOT, płk Tomasz Białas.

Warto dodać, że Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych. Wojska te powstały na początku 2017 roku. Wojska OT opierają swój potencjał na żołnierzach-ochotnikach. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy, żołnierze mogą pogodzić życie rodzinne i zawodowe ze służbą.

Śląska Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczęła formowanie w 2018 roku. Obecnie w województwie śląskim służy blisko 900 terytorialsów a w całej Polsce - ok. 24 tysiące.

- Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju jest to m.in. przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i zwalczanie ich skutków oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT ma być wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich. Misją Wyższej Szkoły Humanitas jest wspieranie rozwoju służb mundurowych co czynimy z dumą, współpracując na różnych płaszczyznach – podsumował mgr Wacław Kubies.