Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

04/03/2020

Sprawozdanie z IX Seminarium Naukowego FONTES

W dniu 29 lutego 2020 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu odbyło się IX już, seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu. Po oficjalnym przywitaniu zgromadzonych gości, Pani Prezes od razu przeszła do części merytorycznej. Tym razem uczestnicy dyskutowali na temat ostatniej dużej nowelizacji prawa karnego, która nie weszła w życie z uwagi na to, że została skierowana przed jej podpisaniem przez Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją. Podobnie jak ostatnim razem, referat wprowadzający wygłosił świeżo upieczony członek Stowarzyszenia, tym razem jednak nie pracownik Instytutu Nauk Prawnych, a student WSH na kierunku: Prawo, pan Aleksander Kwaśniak. W referacie na temat "Reforma czy rewolucja? Rozważania na temat zmian w prawie karnym wprowadzonych ustawą z 13 czerwca 2019 r." doskonale poradził sobie z opracowaniem tematyki metodą badawczą przyjętą w pracach naukowych Stowarzyszeniu. Jego wystąpienie spotkało się z życzliwym przyjęciem licznego grona słuchaczy (bo aż 28 osób) i wywołało wśród uczestników seminarium ożywioną dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania.     

Po części merytorycznej Prof. dr hab. B.M. Ćwiertniak w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Fontes” wręczył dyplomy nowym członkom Stowarzyszenia, dr M. Gurdek zaś, nowym członkom Oddziału. Na zakończenie Pani Prezes raz jeszcze pogratulowała prelegentowi doskonałego wystąpienia oraz podziękowała szystkim pozostałym uczestnikom seminarium, składając przy tym świąteczne życzenia wielkanocne, zapraszając na kolejne spotkanie, które odbędzie się w czerwcu 2020 roku.