Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

17/03/2020

WAŻNY KOMUNIKAT z dnia 17 marca [AKTUALIZACJA z dn. 23.03.2020 godz. 12.00]

W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 marca br., uprzejmie informujemy, że zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Humanitas zostają zawieszone do dnia 10 kwietnia 2020 roku. Zawieszenie obejmuje zajęcia odbywające się w formie bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich ze studentami. Zajęcia te zostaną zastąpione wykładami i kursami prowadzonymi w formie e-learningowej, w szczególności za pośrednictwem platformy click meeting. W okresie do dnia 10 kwietnia 2020 nie będą się również odbywały zajęcia w ramach uniwersytetu trzeciego wieku, uniwersytetu dziecięcego oraz wszelkie inne spotkania i wydarzenia o charakterze dydaktycznym, konferencyjnym lub szkoleniowym.  

Staramy się na bieżąco informować Państwa o szczegółach dotyczących planu zajęć i trybu studiowania, w związku z czym prosimy o śledzenie informacji publikowanych w Wirtualnej Uczelni.

Prosimy, by z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w Polsce wszystkie sprawy wymagające kontaktu z Uczelnią lub Wykładowcami prowadzić z wykorzystaniem komunikacji e-mailowej i telefonicznej. Kontakty do poszczególnych działów znajdują się na stronie internetowej Uczelni: https://www.humanitas.edu.pl/Kontakt

O wszelkich zmianach w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej Uczelni oraz Wirtualnej Uczelni.