Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

18/03/2020

Seniorzy i ofiary przemocy domowej też skorzystają ze wsparcia psychologicznego od Humanitas

Seniorzy i ofiary przemocy domowej też skorzystają ze wsparcia psychologicznego od Humanitas

22 godziny tygodniowo, 6 doświadczonych psychologów i psychoterapeutów, kilkadziesiąt telefonów dziennie. To 3-tygodniowy bilans akcji „Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla służb medycznych" prowadzonej przez Instytut Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wraz z Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach. Teraz eksperci planują rozszerzyć zakres pomocy o kolejne grupy: seniorów, najbardziej zagrożonych chorobą COVID-19, dzieci i młodzież doświadczających przemocy domowej oraz osoby tracące zatrudnienie z powodu pandemii.

- Kiedy kilka tygodni temu rozpoczynaliśmy projekt wsparcia psychologicznego dla pracowników medycznych nie spodziewaliśmy się, że nasza pomoc będzie aż tak potrzebna – mówi mgr Marta Adamczyk, pomysłodawczymi i organizatorka akcji, Prodziekan ds. kierunku studiów psychologia Wyższej Szkoły Humanitas – Pomimo, że terapeuci pełnią dyżur przez 6 dni w tygodniu po kilka godzin, wielokrotnie zdarzało się, że porady były udzielane jeszcze po wyznaczonych godzinach.

Duże zainteresowanie projektem potwierdza Agnieszka Mateja, jeden z zaangażowanych w akcję psychologów, certyfikowany psychoterapeuta, nauczyciel akademicki WSH, i podkreśla, że z porad korzystają nie tylko pracownicy medyczni.
- Kontaktują się z nami pielęgniarki obawiające się o zdrowie swoje i swoich bliskich, ale również osoby, których bliscy znajdują się w stanie ciężkim w szpitalach za granicą. Zgłosili się także chorzy leczący się psychiatrycznie wcześniej, których stan zdrowia pogorszył się pod wpływem ekspozycji na silny stres – relacjonuje Agnieszka Mateja.
Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społeczeństwa psychologowie określili kolejne grupy, które najbardziej potrzebują wsparcia. Już od najbliższego tygodnia z bezpłatnej rozmowy będą mogli skorzystać:
seniorzy, którzy ze względu na swój wiek znajdują się w grupie szczególnie narażonej na negatywne skutki choroby wywołanej koronawirusem;
dzieci i młodzież będące ofiarami przemocy domowej;
Z kolei dla osób, które z powodu pogarszającej się w kraju sytuacji ekonomicznej utraciły pracę lub są zagrożone jej utratą zaplanowane są otwarte wykłady.

W dalszym ciągu pomoc będzie również dostępna dla medyków znajdujących się na pierwszej linii walki z pandemią, którzy odczuwają wysoki poziom stresu i niepokoju w związku z zaistniałą sytuacją.

Przypominamy, że wszystkie porady są udzielane w pełnym poszanowaniu dla prywatności pacjenta.

Szczegółowe informacje: pracownia.psychologiczna@humanitas.edu.pl