Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

20/03/2020

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Zapraszamy do zapoznania się z listą najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi w związku z ograniczonym funkcjonowaniem uczelni,  spowodowanym rozporządzeniem Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19:

 

 

 1. Do kiedy potrwa zawieszenie zajęć dydaktycznych w kontakcie bezpośrednim?

Zajęcia w kontakcie bezpośrednim zostały zawieszone na okres od 11 do 25 marca br. Należy liczyć się z tym, że okres zawieszenia zajęć może zostać wydłużony. Gdy tylko Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecyduje o ponownym uruchomieniu zajęć na polskich uczelniach, Wyższa Szkoła Humanitas wznowi prowadzenie dydaktyki w trybie bezpośrednim. 

 1. Kiedy Uczelnia uruchomi nauczanie na odległość?

Zajęcia w trybie online planujemy uruchomić 21 marca br. Zajęcia online potrwają przez cały okres zawieszenia zajęć w bezpośrednim kontakcie.

 1. Czy trzeba uczestniczyć w zajęciach online w konkretnym czasie?

Nie. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy studenci w danym momencie mogą uczestniczyć w zajęciach. Dlatego zajęcia będą dostępne zarówno „w czasie rzeczywistym”, jak i „do pobrania” po zakończeniu zajęć - przez najbliższe kilka tygodni, tak aby w dowolnym i najbardziej korzystnym dla siebie czasie studenci mogli zrealizować przygotowane przez wykładowców kursy.

 1. Jak mogę zaliczyć zaległe przedmioty?

Sesja poprawkowa została przedłużona do 19 kwietnia. Zwróciliśmy się również do prowadzących o zmianę formy zaliczeń oraz egzaminów w sesji zimowej oraz w sesji wiosennej, a także o stały kontakt ze studentami poprzez wysyłanie wiadomości do studentów za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. Sesja poprawkowa będzie mogła ulec dalszemu przedłużeniu, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja. 

 1. Czy egzaminy dyplomowe będą odwołane/przełożone? 

Dołożymy wszelkich starań, by egzaminy dyplomowe odbywały się w zaplanowanych terminach, bez konieczności ich przekładania. Decyzję w sprawie egzaminów dyplomowych podejmują Dziekani Wydziałów. W indywidualnych sytuacjach prosimy o złożenie podania przez Strefę Kontaktu na Wirtualnej Uczelni.

 1. Chcę odebrać dyplom, czy mogę to zrobić mimo, że zajęcia na Uczelni się nie odbywają? 

Nie, na chwilę obecną nie jest to możliwe. Dyplom będzie można odebrać w okresie, gdy Uczelnia znowu będzie otwarta. 

 1. Czy terminy oddania prac dyplomowych zostaną przesunięte?

Termin składania dokumentów do egzaminu dyplomowego został przedłużony do19.04.2020. w razie potrzeby, termin ten zostanie przedłużony. 

 1. Czy mogę jeszcze zapisać się na studia?

Uczelnia pracuje w trybie zdalnym. Pracownicy obsługują kandydatów online - przez maile i telefony oraz chatbox na stronie internetowej. Rekrutacja na studia trwa do 30 marca.   

 1. Czy sam zapis przez stronę internetową wystarczy, żeby zapisać się na studia? 

Nie. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest wiążące. Aby zapisać się na studia należy także dostarczyć wymagane dokumenty i podpisać umowę finansową.

 1. Jakie dokumenty powinnam/powinienem przygotować? 

Wymagane dokumenty to: 

 • Świadectwo maturalne (oryginał do wglądu, kserokopia do dokumentacji)
 • Dyplom ukończonych studiów I stopnia (w przypadku zapisu na studia II stopnia)
 • Dwa zdjęcia do legitymacji studenckiej (wym.3,5x4,5cm, zgodne z wymogami do dowodu osobistego) 
 • Potwierdzenia wymaganych wpłat: 85zł opłaty rekrutacyjnej, 22zł opłata za wydanie legitymacji, I rata czesnego 
 1. Czy ze względu na zagrożenie epidemiologiczne muszę przyjeżdżać od razu z dokumentami? 

Na chwilę obecną wszystkich kwestii dotyczących rekrutacji można dopełnić drogą mailową. Dokumenty można wysłać drogą pocztową lub mailową, w formie skanu. Podpisanie umowy finansowej może nastąpić w dniu pierwszego zjazdu. 

 1. Zapisałem/zapisałam się na studia. Co z rozpoczęciem się zajęć w związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym?

Wszystkich zmianach dotyczących organizacji roku akademickiego będziemy informować kandydatów na bieżąco drogą mailową. 

 1. Wypełniłem/wypełniłam formularz rekrutacyjny, ale obawiam się, o swoje zdrowie w związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym. Co teraz? 

Należy przesłać skany wymaganych dokumentów na adres rekrutacja@humanitas.edu.pl Pokierujemy jak będą wyglądały dalsze kroki. 

 1. Kiedy i jak dostanę dostęp do Wirtualnej Uczelni? 

Instrukcja do logowania się na konto indywidualne w Wirtualnej Uczelni zostanie przesłana do kandydatów drogą mailową na 7 dni przed pierwszymi zajęciami. Po zalogowaniu się, dostępny będzie aktualny plan zajęć. 

 1. Czy Uczelnia jest otwarta?

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW w budynku Uczelni pracują wyłącznie działy niezbędne do funkcjonowania ale Studenci nie mogą wchodzić na jej teren. Zdecydowana większość pracowników Uczelni przeszła w pełni na pracę zdalną i są dostępni - można się z nimi kontaktować telefonicznie (telefony stacjonarne są przekierowane na telefony komórkowe do pracowników) oraz poprzez e-mail.  

 1. Czy biblioteka jest otwarta?

Biblioteka jest zamknięta. Natomiast dla studentów przygotowaliśmy dostęp baz:
- prawniczej Legalis LexMonografie i LexCzasopisma
- IBUK Libra - baza umożliwia dostęp do podręczników akademickich i książek naukowych z różnych dziedzin
- NASBI - internetowa wypożyczalnia specjalistycznych ebooków.
EBSCO - zbiór pełnotekstowych wielodziedzinowych baz danych (głównie anglojęzycznych) z zakresu nauk: ścisłych, humanistycznych, społecznych, psychologii, edukacji, nauk ekonomicznych, zarządzania, biznesu, informatyki, techniki, biologii, chemii, fizyki, nauk medycznych i wielu innych.

- CZASOPISMA ELEKTRONICZNE mają Państwo dostęp do artykułów z czasopism on-line z wybranych dziedzin naukowych - ZA DARMO

dostępy do baz danych prosimy zgłaszać się mailowo pod adresem: biblioteka@humanitas.edu.pl

 1. Czy rok akademicki zostanie wydłużony? Czy sytuacja wpłynie na terminy sesji letniej? 

W tej chwili nie planujemy wydłużenia roku akademickiego ponieważ planujemy zrealizować pełen materiał dydaktyczny. Uczelnia jest zobowiązana do zapewnienia prawidłowej realizacji programu studiów i weryfikację efektów uczenia się odpowiadającą kształceniu w bezpośrednim kontakcie i uznawaną przez Polską Komisje Akredytacyjną. W obecnej sytuacji, aby osiągnąć ten cel kadra akademicka przygotowuje zajęcia online, aby umożliwić prawidłową i sprawną realizację przedmiotów przewidzianych w programie studiów. 

 1. Czy budynek Uczelni zostanie zdezynfekowany? 

Administracja Uczelni na bieżąco dba o odpowiedni stan sanitarny wszystkich pomieszczeń. 

 1. Czy studenci płacą pełną kwotę za marzec? Czy opłata dla studentów, którzy opłacili w całości rok studiów, pozostaje bez zmian?

Czesne nie ulega zmianie. Zajęcia w uczelni są realizowane, tylko w innym trybie (e-learning). Zawieszeniu uległy wyłącznie zajęcia prowadzone poprzez bezpośredni kontakt studentów z wykładowcami. Dla uczelni priorytetem jest umożliwienie studentom zaliczenia zajęć przewidzianych programem studiów w bieżącym semestrze tak, aby nie powstała konieczność powtórzenia poszczególnych przedmiotów lub całego semestru studiów w kolejnym roku akademickim. Jeżeli ktoś znajdzie się w trudnej sytuacji, prosimy o wystosowanie podania – będziemy na bieżąco reagować i indywidualnie rozpatrywać każdy wniosek. 

 1. Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania stypendium socjalnego?

Obecnie do wniosku o stypendium socjalne przyjmowane są zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie za 2018 rok. To samo tyczy się zaświadczenia z ZUS-u dotyczącego wysokości składek zdrowotnych. Proszę pamiętać, że jeżeli sytuacja się zmieniła to należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie lub utracenie dochodów. Szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie uczelni w zakładce Strefa studenta -> Stypendia.

 1. Czy stypendia będą wypłacane w terminie?

Stypendia zawsze są wypłacane pod koniec miesiąca. Nie ma ustalonego konkretnego terminu wypłaty, ponieważ jest on każdorazowo uzależniony od daty wpłynięcia środków finansowych z ministerstwa na konto uczelni. W związku z tym rata stypendium za dany miesiąc będzie wypłacona maksymalnie ostatniego dnia tego miesiąca. 

 1. Muszę skontaktować się ze swoim promotorem/wykładowcą, gdzie znajdę dane kontaktowe? 

Wszystkie maile udostępnione dla studentów przez wykładowców są dostępne na wirtualnej uczelni w zakładce Kadra Naukowa. Jeżeli e-mail do danego prowadzącego nie jest dostępny to można wysłać treść skierowaną do danego wykładowcy na adres dziekanatu a my prześlemy go dalej bez ingerencji w treść wiadomości.
Kontakt z wykładowcami można także uzyskać przez Dziekanat Wyższej Szkoły Humanitas. W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z Dziekanatem. Dane kontaktowe: tel. 32 363 12 10, adres e-mail: dziekanat@humanitas.edu.pl 

 1. Gdzie znajdę informacje dotyczące wytycznych do pisania pracy dyplomowej? 

Wytyczne do pisania pracy dyplomowej znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Strefa Studenta -> Dziekanat -> Prace Dyplomowe. 

 1. Jak mogę skontaktować się z konkretnym działem/pracownikiem Wyższej Szkoły Humanitas? 

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową. Wszystkie działy Wyższej Szkoły Humanitas pracują zdalnie, można więc kontaktować się z nami telefonicznie lub drogą elektroniczną. Dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Kontakt. 

Dziekanat: 32 363 12 10 lub 32 363 12 12

Rekrutacja: 32 363 12 06 lub 32 363 12 27

Praktyki: 32 363 12 26

Dział toku studiów:  32 363 12 17

Punkt rozliczeń: 32 363 12 23

 1. Do kiedy trwa rekrutacja na studia podyplomowe? 

Rekrutacja trwa do 30 marca. 

 1. Jak składać dokumenty na studia podyplomowe i kiedy podpiszę umowę? 

Zgłoszenia na studia podyplomowe należy złożyć drogą mailową w formie skanu. Podpisanie umowy nastąpi przed rozpoczęciem się zajęć. Informację o terminie podpisania umowy kandydat otrzyma drogą mailową.