Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

30/03/2020

Zajęcia online do 10 kwietnia włącznie

W związku z decyzją Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informujemy, że zajęcia dydaktyczne w bezpośrednim kontakcie w Wyższej Szkole Humanitas zostają zawieszone do dnia 10 kwietnia 2020 roku włącznie. Zawieszenie obejmuje zajęcia odbywające się w formie bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich ze studentami. Zajęcia te zastąpione są wykładami i kursami prowadzonymi w formie e-learningowej, w szczególności poprzez umożliwienie studentom dostępu on-line do materiałów dydaktycznych opracowanych przez wykładowców i za pośrednictwem platformy click meeting.

Informujemy, że materiały dydaktyczne będą na bieżąco publikowane w Wirtualnej Uczelni wraz z instrukcją korzystania z nich. O dostępności zajęć online, odbywających się przez platformę click meeting, Uczelnia będzie informować poprzez komunikaty przekazywane za pomocą WU do poszczególnych grup. Materiały dydaktyczne będą dostępne przez najbliższych kilka tygodni. Oznacza to, że każdy student będzie mógł w dowolnym dla siebie czasie pobrać kurs i go odtworzyć. Uczelnia zapewni także możliwość udziału w zajęciach odbywających się w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym.

KONTAKT Z UCZELNIĄ
Z uwagi na obecną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, pracownicy uczelni przeszli w pełni na pracę zdalną. Nastąpiło to w związku z nowelizacja rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wobec powyższego uprzejmie prosimy, aby kontakt z pracownikami WSH odbywał się drogą telefoniczną lub za pośrednictwem korespondencji mailowej. Dane kontaktowe dostępne są tutaj: www.humanitas.edu.pl/Kontakt

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI
Przypominamy, że powstała lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, którą można zobaczyć po wskazanym linkiem: LINK