Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

15/04/2020

Zajęcia online do 26 kwietnia

W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawieszenie zajęć stacjonarnych na uczelni zostaje przedłużone do dnia 26 kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym przypominamy najważniejsze informacje:

 

  • istnieje możliwość przedłużenia zimowej, poprawkowej sesji egzaminacyjnej. Przedłużenie odbywa się wyłącznie na podstawie wniosku złożonego przez studenta (dotyczy tylko studentów, którym sesja zakończyła się 23.02.2020. Studenci, którym sesja zakończyła się 30.03.2020 mają automatycznie przedłużoną sesję do końca maja 2020 r. bez konieczności składania wniosku);
  • termin składania dokumentów do egzaminu dyplomowego zostaje przedłużony do dnia 31.05.2020; (dotyczy studentów, którym sesja zakończyła się 23.02.2020), oraz  do 30.06.2020 (dotyczy studentów, którym sesja zakończyła się 30.03.2020),
  • aktualne informacje dotyczące egzaminów dyplomowych znajdują się na stronie internetowej: www.humanitas.edu.pl/Dziekanat_Ogloszenia. W sprawach indywidualnych terminów egzaminów dyplomowych uprzejmie prosimy o telefoniczny lub mailowy kontakt z dziekanatem;
  • zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 roku Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności sposób określony w §21 ust.1.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie aktualne informacje dostępne są na naszej stronie internetowej www.humanitas.edu.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.