Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

24/04/2020

Informacje dot. funkcjonowania uczelni od 19.06.20 r.

W związku z trwającym nadal, zagrożeniem zdrowia i życia spowodowanym koronawirusem COVID–19, uprzejmie informujemy,  że zajęcia dydaktyczne zaplanowane do dnia 5 lipca 2020 roku odbywać się będą, zgodnie z planem studiów, poprzez formy kształcenia na odległość (ClickMeeting, Platforma Moodle).

Jednocześnie informujemy, że od dnia 28 kwietnia br. trwa rekrutacja na nowy rok akademicki 2020/2021. Na studia można zapisać się za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej uczelni. Wymagane dokumenty można przesłać pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie uczelni w uzgodnionym terminie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym z działem rekrutacji.

Najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania uczelni:

  • w każdy weekend uruchomiony został telefoniczny/mailowy dyżur dziekanatu. Pracownicy dziekanatu są dostępni w soboty od godziny 8:00 od 16:00 oraz w niedziele od 8:00 do 12:00;
  • uprzejmie prosimy, aby kontakt z pracownikami uczelni odbywał się drogą telefoniczną/mailową. W przypadku, gdy Państwa wizyta na uczelni jest niezbędna, prosimy o wcześniejszy telefoniczny kontakt z dziekanatem i umówienie się na konkretny dzień i godzinę spotkania;
  • od dnia 26.05.2020r. została wznowiona działalność wypożyczalni książek w bibliotece uczelni.  Książki można zamówić wyłącznie za pośrednictwem katalogu OPAC dostępnego na stronie www oraz odebrać po wcześniejszym umówieniu terminu z pracownikiem biblioteki. Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ 
  • do dnia 05.07.2020r. nie będą się odbywały zajęcia w bezpośrednim kontakcie w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Uniwersytetu Dziecięcego oraz wszelkie inne spotkania i wydarzenia o charakterze dydaktycznym, konferencyjnym lub szkoleniowym.
  • zajęcia na studiach I i II stopnia, które wymagają bezwzględnie, bezpośredniego kontaktu wykładowcy ze studentami przełożone zostaną na miesiąc wrzesień br. Lista kierunków i przedmiotów, których to dotyczy znajduje się w Wirtualnej Uczelni. 

Aktualne pozostają poniższe informacje:

  • istnieje możliwość przedłużenia zimowej, poprawkowej sesji egzaminacyjnej. Przedłużenie odbywa się wyłącznie na podstawie wniosku złożonego przez studenta (dotyczy tylko studentów, którym sesja zakończyła się 23.02.2020. Studenci, którym sesja zakończyła się 30.03.2020 mają automatycznie przedłużoną sesję do końca maja 2020 r. bez konieczności składania wniosku);
  • termin składania dokumentów do egzaminu dyplomowego zostaje przedłużony do dnia 31.05.2020 (dotyczy studentów, którym sesja zakończyła się 23.02.2020), oraz do 30.06.2020 (dotyczy studentów, którym sesja zakończyła się 30.03.2020);
  • bieżące informacje dotyczące egzaminów dyplomowych znajdują się TUTAJ. W sprawach indywidualnych terminów egzaminów dyplomowych uprzejmie prosimy o telefoniczny lub mailowy kontakt z dziekanatem;
  • zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 roku Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona na pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności w sposób określony w §21 ust.1.

Informujemy, że wszystkie aktualne informacje dostępne są na naszej stronie internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.