Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

30/06/2020

Rektor WSH gościem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej

29 czerwca br. JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas, prof. ucz dr hab. Michał Kaczmarczyk wziął udział w Uroczystej Gali Finałowej X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. W trakcie Gali Rektor WSH, który jest jednym z członków Komisji Akredytacyjnej Programu „Uczelnia Liderów”, zaprezentował swoje uwagi i rekomendacje dotyczące jakości w szkolnictwie wyższym. Gala odbywała się w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Po uroczystości Rektor uczestniczył także w oficjalnym spotkaniu z władzami AHE oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w trakcie którego omówiono formy i zasady współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Humanitas a uczelniami, które były gospodarzami łódzkiej Gali. 

Ideą Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich podstawowych jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. W ramach Programu „Uczelnia Liderów” akredytowane są szkoły wyższe i ich jednostki organizacyjne (wydziały, kolegia), które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy. W ramach X, jubileuszowej edycji Konkursu Certyfikaty „Uczelnia Liderów” (przyznawane przez Komisję Akredytacyjną, której wiceprzewodniczącym jest Rektor WSH, prof. Michał Kaczmarczyk) otrzymały tak znakomite jednostki jak m.in. Politechnika Śląska, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi czy Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.     

Gali Finałowej Konkursu „Uczelnia Liderów” towarzyszyło oficjalne spotkanie przedstawicieli środowiska akademickiego Sosnowca, Łodzi i Lublina, które zorganizował Prezydent Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, prof. AHE dr Makary Stasiak. Na jego osobiste zaproszenie w spotkaniu uczestniczył Rektor WSH, prof. Michał Kaczmarczyk, a tematem dyskusji stał się m.in. udział Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w Kolegium Rektorów i Założycielu Uczelni Niepublicznych Województwa Śląskiego – gremium zrzeszającego reprezentantów uczelni niepublicznych z naszego regionu, któremu przewodniczy Wyższa Szkoła Humanitas.

Na zdjęciu: JM Rektor WSH, prof. ucz dr hab. Michał Kaczmarczyk w towarzystwie prof. Wawrzyńca Konarskiego, wybitnego polskiego politologa i Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie oraz prof. dr hab. Jolanty Żyśko, Rektora Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie.