Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

17/07/2020

Olbrzymi awans Wyższej Szkoły Humanitas

Zajmujemy 2 miejsce w województwie śląskim w zestawieniu uczelni niepublicznych w prestiżowym rankingu „Perspektyw”. Na ponad 300 uczelni – jeśli chodzi o ranking ogólnopolski – uzyskaliśmy ogromny awans w stosunku do roku poprzedniego i plasujemy się na 12 pozycji.

-Takie rankingi cieszą, bo są potwierdzeniem naszej ciężkiej pracy i motywatorem do dalszego rozwoju i kontynuowania misji, jaką jest kształcenie na najwyższym poziomie. Po raz pierwszy w historii jesteśmy też w rankingu uczelni akademickich jako uczelnia posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie prawo. Ranking „Perspektyw” jest wyjątkowy, bo bazuje na danych obiektywnych, pozyskiwanych ze źródeł niezależnych od uczelni. Nad prawidłowością jego przeprowadzenia czuwa komisja złożona z najwybitniejszych polskich naukowców. Wynik cieszy więc szczególnie. Jest moc, jest duma, jest pięknie! – podsumowuje sukces rektor uczelni, prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk.

To dla nas zaszczyt i przyjemność od lat zajmować czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach. Jesteśmy dumni, że nasze działania są doceniane zarówno w ogólnopolskich i prestiżowych klasyfikacjach, jak i w opiniach Studentów i Absolwentów naszej Uczelni.

Co ma wpływ na to, że nasza uczelnia z roku na rok staje się szkołą coraz bardziej znaną i uznaną? 

Warto wspomnieć o badaniach naukowych cytowanych przez media w całej Polsce, sukcesach naukowychi dydaktycznych na arenie nie tylko krajowej, ale i międzynarodowej, nowoczesnych narzędziach i programach kształcenia, kadrze naukowej, wśród której dominują praktycy oraz otwarciu na drugiego człowieka.

CZŁOWIEK. To się liczy – i to jest dla nas najważniejsza perspektywa.