Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

23/11/2020

Pani Profesor Magdalena Gurdek, Prezesem Stowarzyszenia Fontes

Miło Nam poinformować, iż Podczas listopadowego posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa została zgłoszona kandydatura Pani dr hab. Prof. WSH Magdaleny Gurdek na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia. Kandydatura Pani Profesor została przyjęta jednomyślnie.

Stowarzyszenie Fontes  jest zrzeszeniem ludzi świata nauki i praktyki stosowania prawa, którzy stawiają sobie za cel poszerzenie tradycyjnego podejścia do badań nad prawem o nowe elementy, umożliwiające empiryczne poznanie przyczyn tworzenia norm prawnych (materialnych źródeł prawa) oraz społeczno – gospodarczych skutków ich funkcjonowania.

Członkowie stowarzyszenia to prawnicy, ekonomiści, psychologowie, jak również przedstawiciele innych dziedzin nauk społecznych. Wyższa Szkoła Humanitas od wielu lat partneruje stowarzyszeniu w działaniach, co skutkuje obopólną korzyścią w postaci badań w dyscyplinie nauk prawnych. Tym bardziej cieszy nominacja naszej Pani Profesor do pełnienia tak zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji. Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów!