Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

01/12/2020

Podsumowanie Europejskiego Forum Biznesu

Dnia 30 listopada br. Rektor Wyższej Szkoły Humanitas, prof. ucz dr hab. Michał Kaczmarczyk wziął udział w Europejskim Forum Biznesu – międzynarodowej konferencji gospodarczej, organizowanej pod patronatem Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Pracy i Technologii, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Forum, odbywające się we współpracy z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Rzeczpospolitą”, w tym roku przebiegało pod hasłem: "Jak wygrać z kryzysem?".

Podczas debat i paneli dyskusyjnych uczestnicy Konferencji rozmawiali na tematy związane z zarządzaniem w czasie kryzysu, optymalizacją czasu pracy, komunikacją, marketingiem i PR. Poruszana była również tematyka związana z ekologią i odnawialnymi źródłami energii oraz kooperacji nauki z biznesem. W tym ostatnim Panelu głos zabrał m.in. prof. Michał Kaczmarczyk.

Zaproszenie do udziału w Europejskim Forum Biznesu co rok otrzymują prezesi, dyrektorzy, członkowie zarządów, managerowie reprezentujący ważne polskie firmy i instytucje, prezydenci oraz burmistrzowie miast i gmin, urzędnicy państwowi, parlamentarzyści, przedstawiciele świata nauki. 

Celem organizowanego wydarzenia jest wymiana informacji i doświadczeń, integracja różnych środowisk: biznesowego, akademickiego i samorządowego, wypracowanie rozwiązań o charakterze strategicznym (rekomendacje), jak również nawiązanie wzajemnej współpracy pomiędzy uczestnikami forum.

Prof. Michał Kaczmarczyk przedstawił sytuację polskich uczelni działających w warunkach edukacji zdalnej oraz opowiedział, dlaczego nauka może pomóc w zarządzaniu strategicznym epidemią koronawirusa. W pierwszych słowach wystąpienia podkreślił, że nie jest entuzjastą kształcenia zdalnego. Dlaczego? Zainteresowanych odsyłamy do nagrania z debaty: TUTAJ