Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

14/01/2021

Lex Czasopisma Premium

LEX Czytelnia Czasopism on-line od 1 stycznia 2021 r. została zamieniona na Lex Czytelnię Premium i jest ona połączona z Modułem LEX Monografie.

Jest to dostępna na platformie LEX ogromna baza artykułów, komentarzy, recenzji, felietonów i innych materiałów prasowych opublikowanych w prawniczych periodykach wydawanych przez Wolters Kluwer i przez innych wydawców.

W chwili obecnej dzięki połączeniu baz Lex Monografii i Lex Czytelni Premium można szybko i precyzyjnie przeszukać jednocześnie cały zgromadzony zasób (monografie, artykuły z czasopism, akta prawne, orzecznictwo).

Jeśli chcesz pracować/wyszukiwać tylko w bazie czasopism po zalogowaniu do bazy Lex Monografie kliknij w ikonę „Mój pulpit” i wybierz „Pulpit czasopism”. Na stronie głównej tego pulpitu polecamy zakładkę „Wyszukiwanie czasopism” gdzie można znaleźć pierwszą pomoc w przeszukiwaniu bazy artykułów (informacje i film instruktażowy).

Według stanu na styczeń 2021 r. Lex Czytelnia Premium liczy 55 tytułów czasopism. Baza Lex Monografie udostępnia także czasopisma innych wydawców, co daje w sumie z Lex Czytelnią Premium bazę 112 tytułów czasopism pełnotekstowych.

Skontaktuj się z Pracownikami Biblioteki i uzyskaj dostęp !!! (biblioteka@humanitas.edu.pl lub 32 36 31 219).