Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

07/06/2021

Rektor WSH wystąpi w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej

Rektor Wyższej Szkoły Humanitas, prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk 8 czerwca o godz. 11.00 w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej weźmie udział w debacie pt. „Ile polityki w edukacji? Czy trzeba edukować polityków?” Spotkanie otworzy Marszałek Senatu RP, prof. Tomasz Grodzki. Na zaproszenie organizatorów prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk wygłosi wystąpienie na temat oczekiwań samorządów wobec polityki edukacyjnej państwa.

Zapraszamy do udziału w debacie, gdyż spotkanie będzie dostępne także w formie on-line!  Organizatorem wydarzenia jest Senator Joanna Sekuła, wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP.

Debatę „Ile polityki w edukacji? Czy trzeba edukować polityków?" rozpoczną wystąpienia organizatorek: Joanny Sekuły i Marianny Kłosińskiej, Prezeski i Założycielki Fundacji Bullerbyn oraz Fundacji Dzieci Mają Głos. W dalszej części spotkania uczestnicy debaty przedstawią wnioski, postulaty, raporty i rekomendacje dotyczące polskiej polityki oświatowej w kontekście wpływu społecznego na decyzje polityczne.

Podjęty zostanie również temat funkcjonowania Rady ds. Edukacji i Senatu Młodych oraz wpływu tych instytucji na procesy decyzyjne i legislacyjne.

Rektor Wyższej Szkoły Humanitas skupi się na problematyce wyzwań polityki edukacyjnej samorządu terytorialnego i oczekiwań gmin oraz powiatów wobec państwa w zakresie oświaty. Wystąpienie będzie oparte na analizie wyników badań prowadzonych w ramach Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, który realizuje Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk odwoła się także do wniosków z projektu ankietowego przeprowadzonego w 2019 roku przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podczas jutrzejszej debaty Rektor Wyższej Szkoły Humanitas będzie jedynym reprezentantem sektora uczelni niepublicznych. W spotkaniu „Ile polityki w edukacji? Czy trzeba edukować polityków?" uczestniczyć będą również eksperci: Anna Dęboń, Oktawia Gorzeńska, prof. Dorota Klus-Stańska, Marianna Kłosińska, Agnieszka Kuźba, dr Mikołaj Marcela, Jarosław Pytlak, Michał Sienicki i Katarzyna Walczak. Swój udział zapowiedzieli też parlamentarzyści: Artur Dziambor, Kinga Gajewska, Michał Kamiński i Joanna Sekuła.

Wydarzenie w czasie rzeczywistym będzie dostępne na stronie Senatu: KLIKNIJ TUTAJ