Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

14/06/2021

Konkurs o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas”

W trakcie obrad Wysokiej Kapituły Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas”, które miały miejsce 14 czerwca br. władze samorządowe miast Zagłębia, naukowcy oraz dotychczasowi laureaci wyróżnienia wybrali tegorocznych zwycięzców w regionalnym konkursie, organizowanym przez Wyższą Szkołę Humanitas. Nagrodzonych poznamy w trakcie uroczystej Gali, która odbędzie się 29 czerwca o godzinie 17.30 w sosnowieckiej „Muzie”, przy ul. Warszawskiej 2. Wstęp wolny za okazaniem zaproszenia.

Członkowie Wysokiej Kapituły wybierali tegorocznych laureatów spośród kandydatów zgłoszonych do Nagrody Honorowej, kandydatów zgłoszonych do Nagrody Promocyjnej oraz kandydatów zgłoszonych do Nagrody Gospodarczej. Dołączą oni do wcześniejszych laureatów konkursu we wspomnianych kategoriach.

– Konkurs o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych wydarzeń kulturalnych Zagłębia Dąbrowskiego – powiedział podczas obrad prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas oraz przewodniczący Kapituły. – Zebrani nie mieli łatwego zadania, podejmując decyzję o przyznaniu laurów. Kandydatury w trzech kategoriach były niezwykle wartościowe, co jest dowodem na to, że w naszym regionie nie brakuje osób i instytucji, które aktywnie działają na jego rzecz. Finalnie Kapituła podjęła decyzję o przyznaniu Nagrody Honorowej, Promocyjnej i Gospodarczej.   

Laureatów Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” poznamy w trakcie gali wręczenia wyróżnień, która odbędzie się 29 czerwca o godzinie 17.30 w sosnowieckiej „Muzie”, przy ul. Warszawskiej 2 (wstęp wolny, za okazaniem zaproszenia).

Nagrodzeni otrzymają pamiątkowe medale oraz nagrody z rąk przewodniczącego Kapituły, prof. WSH dr. hab. Michała Kaczmarczyka, rektora Wyższej Szkoły Humanitas. W części artystycznej Gali, którą organizuje Fundacja Humanitas, wystąpi Artur Barciś - polski aktor filmowy, dubbingowy, teatralny i telewizyjny, reżyser oraz scenarzysta.

Konkurs o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” ma na celu umacnianie tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego, promowanie regionalnych osiągnięć kulturalnych, naukowych i gospodarczych oraz integrowanie mieszkańców wokół lokalnych wartości.

W tym roku Konkurs o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” poprzedzi wręczenie nagród w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”. Konkurs to inicjatywa środowisk naukowych i praktyków prawa, a jego celem jest wyróżnianie i promowanie działań oraz postaw prawników (w szczególności czynnych zawodowo sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, uczonych reprezentujących nauki prawne), ukierunkowanych na umacnianie w Polsce i Europie zasad praworządności, gwarancji praw i wolności obywatelskich, społeczeństwa obywatelskiego, jak również propagowanie i urzeczywistnianie najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.