Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

18/06/2021

Studia NVC – co to takiego?

Porozumienie bez Przemocy to szczególne narzędzie, które zostało opracowane przez Marshalla Rosenberga. Służy do  wspierania dialogu między ludźmi oraz budowania społeczeństw opartych na empatii i uwzględnianiu potrzeb wszystkich osób.

Obecnie skuteczne komunikowanie stało się wyzwaniem. NVC pomaga świadomie ubierać w słowa to, co chcemy przekazać, tak by zwiększyć szansę na nawiązanie kontaktu i porozumienia.

Studia podyplomowe „Od przekazywania do komunikowania. Komunikacja konstruktywna w edukacji, w organizacjach i w biznesie na bazie NVC” to  proces kompleksowego rozwoju umiejętności w obszarze komunikacji i przywództwa. Wraz z grupą certyfikowanych trenerów NVC zapraszamy uczestników, aby  dołączyli  do grupy ludzi, którzy dzięki Porozumieniu bez Przemocy poprawili jakość swojego życia prywatnego i zawodowego, wzmocnili efektywność swojego biznesu oraz dzięki współpracy i dialogowi opartemu na szacunku i otwartości wzmocnili wartość relacji i kontaktów.

Posłuchajcie co na temat studiów NVC mówi Monika Szczepanik - certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy. Uznana edukatorka. Pomysłodawczyni i realizatorka takich przedsięwzięć jak: Konferencja Empatii, rodzinne obozy w duchu Porozumienia bez Przemocy, kobiece treningi uważności. Od dwóch lat stoi na czele Społecznej Szkoły Podstawowej „Nasza Dobra Szkoła" opartej na pedagogikach alternatywnych. W swojej pracy korzysta z własnych wypróbowanych narzędzi. Czerpie inspirację z wielu źródeł, ale przede wszystkim korzysta z podejścia Jespera Juula (Family Lab), IFS (Internal Family Systems-Systemu Wewnętrznej Rodziny), praktyk uważności oraz pracy Brene Brown.

Więcej informacji na temat studiów NVC: KLIKNIJ TUTAJ

 Studia podyplomowe NVC. Komunikacja konstruktywna – co to takiego?

 Studia podyplomowe NVC. Program i przebieg

 Studia podyplomowe NVC. Przewaga studiów nad szkoleniem 

 Studia podyplomowe NVC. Teoria i praktyka

 Studia podyplomowe NVC. Wartości dodane

Atutem kierunku jest program studiów – założenia teoretyczne Porozumienia bez Przemocy podbudowują zajęcia praktyczne, co oznacza, że oprócz wykładów, szereg spotkań to zajęcia warsztatowe. Proponujemy uczestnikom nie tylko wachlarz nowych kompetencji, ale i stworzymy bezpieczną przestrzeń do ich praktykowania. Program studiów został przygotowany w taki sposób, aby odpowiadał potrzebom osób, które są zainteresowane kontynuowaniem swojej przygody z Porozumieniem bez Przemocy, w ramach ścieżki certyfikacyjnej na trenera NVC organizowanej przez The Center For Nonviolent Communication.
Posłuchajcie opinii Absolwentów kierunku: