Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

29/06/2021

Poznaliśmy Laureatów XV edycji Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” i Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”

Nagrody przyznawane są z inicjatywy Fundacji „Humanitas" oraz Wyższej Szkoły Humanitas. Ideą przedsięwzięcia jest umacnianie tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego, promowanie regionalnych osiągnięć kulturalnych, naukowych i gospodarczych oraz integrowanie mieszkańców wokół lokalnych wartości. Warto przypomnieć, że Zagłębiowska Nagroda „Humanitas” jest wręczana od 2006 roku.

W tym roku po raz pierwszy Galę Zagłębiowskiej Nagrody „Humanitas” poprzedziło wręczenie nagród w Konkursie o Nagrodę „Złotej Temidy”. Drugi z konkursów to inicjatywa środowisk naukowych i praktyków prawa.  Jego celem jest wyróżnianie i promowanie działań oraz postaw prawników (w szczególności czynnych zawodowo sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, uczonych reprezentujących nauki prawne), ukierunkowanych na umacnianie w Polsce i Europie zasad praworządności, gwarancji praw i wolności obywatelskich, społeczeństwa obywatelskiego, jak również propagowanie i urzeczywistnianie najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

We wtorek 29 czerwca podczas uroczystej Gali w Sali Widowiskowo-Koncertowej „MUZA" w Sosnowcu doroczne, regionalne wyróżnienia w postaci pamiątkowych medali oraz nagród z rąk przewodniczącego Kapituły dr. hab. Michała Kaczmarczyka, prof. WSH, rektora Wyższej Szkoły Humanitas - otrzymali:

 • Zagłębiowska Mediateka - Kategoria Promocyjna
 • Prof. Dariusz Nawrot - Kategoria Honorowa
 • GynCentrum - Kategoria Gospodarcza 

Ponadto przyznano pośmiertnie dwie nagrody:

 • Nadzwyczajną Zagłębiowską Nagrodę „ Humanitas” otrzymał śp. prof. Marian Gierula w dowód uznania wybitnych zasług w działalności naukowej i społecznej na rzecz Zagłębia Dąbrowskiego.
 • Nadzwyczajną Zagłębiowską Nagrodę „ Humanitas” wyróżniono śp. Wilhelma Zycha w dowód uznania wybitnych zasług w działalności politycznej i społecznej na rzecz Zagłębia Dąbrowskiego.

Rektor Wyższej Szkoły Humanitas dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH, lokalny patriota i ambasador Zagłębia Dąbrowskiego, aktywnie działający na rzecz jego promocji, w swoim przemówieniu podziękował wszystkim nominowanym za wkład włożony w rozwój regionu.

Nagrody w Konkursie o Nagrodę „Złotej Temidy” otrzymali:

 • prof. Włodzimierz Wróbel
 • prof. Krystian Markiewicz
 • prok. Krzysztof Parchimowicz
 • adw. Roman Kusz
 • Daniel Stachura
 • Aleksandra Janas

 W ubiegłym roku pandemia pokrzyżowała plany i niestety nie udało się zorganizować Gali. Rok 2021 pozwolił na realizację przedsięwzięcia i wyróżnienie osób zasłużonych na rzecz regionu.

Rektor z dumą wspominał ubiegłe edycje Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” oraz podkreślił, że z nadzieją patrzy w przyszłość, widząc wkład i zaangażowanie lokalnych podmiotów w rozwój Jego ukochanej małej ojczyzny, jaką jest Zagłębie Dąbrowskie.

Nagrodę honorową Wysoka Kapituła przyznaje najwybitniejszym, uznanym osobistościom zagłębiowskiego życia naukowego, kulturalnego, gospodarczego, które swoimi osiągnięciami w sposób znaczący przyczyniły się do promowania Zagłębia i umacniania wartości regionalnych. 

Nagrodę promocyjną otrzymują instytucje oraz organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) realizujące projekty zorientowane na promocję Zagłębia Dąbrowskiego, jego osiągnięć, wspieranie lokalnego życia kulturalnego, naukowego, tworzenie fundamentów społeczeństwa obywatelskiego w skali lokalnej i regionalnej.

Nagrodę gospodarczą otrzymują zaś firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, mające cechy innowacyjności, osiągające stały progres i zrównoważony rozwój, odnoszące znaczące sukcesy na rodzimym i zagranicznych rynkach, budujące swą markę w oparciu o tożsamość z regionem, funkcjonujące w oparciu o ład korporacyjny i wykazujące zrozumienie dla potrzeb interesariuszy zewnętrznych, m.in. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Nadzwyczajna Zagłębiowska Nagroda „ Humanitas”, w tym roku przyznana pośmiertnie, jest dowodem uznania dla osób, które w znaczący sposób promują Zagłębie  na niwie politycznej, społecznej lub naukowej.

W części artystycznej Gali wystąpił  Artur Barciś - polski aktor filmowy, dubbingowy, teatralny i telewizyjny, reżyser oraz scenarzysta. Program przygotowany przez artystę wzruszył, rozbawił i skłonił publiczność do zadumy.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Laureatom oraz wszystkim przybyłym, którzy zaszczycili nas swoją obecnością podczas tegorocznej Gali. Wierzymy, że To dzięki Państwu Zagłębie rozwija się i pięknieje. Pojawiają się nowe inicjatywy i pomysły, które nieraz trafiają na stałe do kalendarza wydarzeń w regionie. 

Organizacja części artystycznej wydarzenia współfinansowana była ze środków Gminy Sosnowiec.