Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

06/07/2021

Medal Prezydenta Miasta Lublina dla JM Rektora Humanitas

5 lipca 2021 podczas Gali Samorządowej w Lublinie JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas, prof. ucz dr hab. Michał Kaczmarczyk został odznaczony Medalem Prezydenta Miasta Lublina. Wyróżnienie wręczył Rektorowi osobiście Prezydent Miasta, dr Krzysztof Żuk.

Medal przyznany został w uznaniu zasług prof. ucz dr hab. Michała Kaczmarczyka dla rozwoju systemu edukacji w Polsce, jak również za realizowanie licznych projektów na rzecz podnoszenia jakości kształcenia i promowanie działalności polskich samorządów w zakresie polityki oświatowej.

Ideą Medalu Prezydenta Miasta Lublina jest wyróżnienie instytucji, organizacji i osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem społecznym służą Lublinowi i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promocji miasta. Mogą to być osiągnięcia w zakresie: kultury, sztuki, nauki, edukacji, sportu, promocji zdrowia oraz przedsiębiorczości.