Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

09/07/2021

Uczelnia pomoże studentom z Białorusi

Rektor Wyższej Szkoły Humanitas, prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, w porozumieniu z Kanclerzem Uczelni, mgr. Aleksandrem Dudkiem, ustanowił Fundusz Stypendialny Rektora na rzecz studentów z Białorusi. To forma pomocy Uczelni dla młodzieży represjonowanej przez reżim Łukaszenki. W ramach Funduszu WSH jest gotowa przyjąć na bezpłatne studia trzech studentów z Białorusi, relegowanych z tamtejszych uczelni.   

 

Fundusz to odpowiedź na Stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z 23 czerwca 2021 r. w sprawie represji studentów na Białorusi. Wyższa Szkoła Humanitas z zaniepokojeniem obserwuje rozwój sytuacji społeczno-politycznej na Białorusi i zdecydowanie potępia wszelkie przejawy dyskryminacji obywateli tego kraju, w tym studentów, za poglądy i działania polityczne. Jako niedopuszczalne oceniamy zachowania białoruskich władz polegające na relegowaniu z uczelni za działalność opozycyjną lub krytyczne wypowiedzi pod adresem polityków. Z tych względów nasza Uczelnia włączy się w działania pomocowe, mające na celu umożliwienie studentom z Białorusi kontynuowania nauki w Polsce. W ramach Funduszu Stypendialnego Rektora Wyższa Szkoła Humanitas jest gotowa przyjąć studentów na dowolne kierunki, objęte naszą ofertą dydaktyczną.

Oferowaliśmy już w przeszłości bezpłatne studia dla młodzieży z Białorusi, która padła ofiarą represji politycznych. Wówczas z propozycji WSH skorzystały dwie osoby, które zdobyły dyplomy w naszej Uczelni. Dzięki wskazanemu projektowi zdobyliśmy doświadczenie w realizacji pomocy stypendialnej dla maturzystów z Białorusi, z którego teraz znów chętnie skorzystamy.