Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

14/07/2021

NESSE nowym partnerem Wyższej Szkoły Humanitas

Dzisiaj zostało zawarte porozumienie pomiędzy firmą NESSE a Wyższą Szkołą Humanitas.

Intencją stron jest szerzenie oraz pogłębienie wiedzy oraz zagwarantowanie wysokiej jakości kształcenia poprzez zapewnienie dostępu do najnowszych osiągnięć teorii, kształcenie odpowiednich umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, rozwijanie kultury ogólnej i organizacyjnej oraz zdolności adaptacji do dynamicznie zmieniającego się rynku.

 

Kierunki studiów podyplomowych, które zostaną uruchomione we współpracy z firmą NESSE to:

  • Ścieżki kariery i plany sukcesji

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje niezbędne do rozwijania pracowników, takich jak m.in.: identyfikowanie talentów, budowanie ścieżek kariery, przygotowywanie i realizowanie programów rozwoju kadry czy awansowanie w oparciu o model kompetencyjny.

  • Akademia Trenera Biznesu – poziom podstawowy

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wyzwań, jakie niesie ze sobą rola Trenera biznesu. Słuchacze Akademii zostaną wyposażeni w praktyczne i merytoryczne umiejętności, które pozwolą im samodzielnie zaprojektować, poprowadzić szkolenie i dokonać jego ewaluacji.

W oparciu o lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń powstał program oparty na przykładach z życia wziętych, realizowany w formie warsztatowej, dzięki czemu uczestnicy oprócz wiedzy zdobędą praktyczne umiejętności.

  • Akademia Trenera Biznesu – poziom zaawansowany

Celem studiów jest wzmocnienie doświadczonych już trenerów w umiejętności usprawniające im pracę w tym zawodzie. Słuchacze Akademii zostaną wyposażeni w narzędzia, które pozwolą im stawać się jeszcze lepszymi trenerami. Dzięki nim będą odpowiadali na potrzeby zmieniającego się rynku szkoleniowego. Program studiów jest odzwierciedleniem oczekiwań zgłaszanych przez praktykujących trenerów, jednocześnie uwzględnia trendy branży szkoleniowej.

Program składa się z wielu modułów. Część z nich są to moduły podstawowe – obowiązkowe dla wszystkich, pozostałe stanowią ofertę do wyboru. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest profilowanie programu studiów zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestnika.

Celem porozumienia pomiędzy Wyższą Szkołą Humanitas a firmą NESSE jest zbliżenie środowiska nauki i edukacji ze środowiskiem praktyki gospodarczej, a poprzez to lepsze wykorzystanie posiadanych przez obie strony zasobów i potencjału. Wkrótce zaprezentujemy materiały dotyczące kierunków studiów i oferty kształcenia.