Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

07/10/2021

XXIV Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Humanitas

W czwartek 7 października odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Humanitas. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele środowiska akademickiego, władz samorządowych, służb mundurowych, instytucji kultury, oświaty i biznesu, a także studenci oraz pracownicy uczelni. W Auli im. Czesława Kupisiewicza, w podniosłej atmosferze, rozpoczął się XXIV rok akademicki w Wyższej Szkole Humanitas.

Uroczystość zaczęła się od wystąpienia JM prof. ucz. dr. hab. Michała Kaczmarczyka, Rektora Wyższej Szkoły Humanitas, który powitał licznie przybyłych przedstawicieli reprezentujących rozmaite środowiska. Rektor dokonał podsumowania minionego roku akademickiego 2020/2021 oraz przedstawił plany i cele uczelni na najbliższy czas.

„Uczelnia to nie laboratoria, uczelnia to nie budynki, jakkolwiek górnolotnie to brzmi, uczelnia to człowiek - jego marzenia, pasje, talenty, oczekiwania, jego kompetencje i postawy oraz wiara w lepsze jutro. Nasza uczelnia dla kandydata na studia i studenta ma być partnerem w drodze do lepszego jutra, bo w Wyższej Szkole Humanitas na pierwszym miejscu jest człowiek. Myślę, że z naszych ambitnych planów o których mówiłem można wyraźnie wyczytać, że to priorytet, który wyziera z nowej strategii rozwoju uczelni” - powiedział prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, Rektor Wyższej Szkoły Humanitas.

Zgodnie z tradycją, jednym z najważniejszych punktów wydarzenia był akt immatrykulacji nowych studentów, wśród których znaleźli się przedstawiciele studiów I i II stopnia z Polski i z zagranicy, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz najmłodsi żacy, reprezentujący Uniwersytety Dziecięce.

„Życzę Wam, aby ten najbliższy czas był wypełniony nie tylko nauką, ale też refleksją i rozrywką, czyli wszystkim co składa się na życie studenckie, życie, które później przez lata będziecie wspominać z wielkim rozrzewnieniem. Uwierzcie mi, że to najpiękniejszy okres w życiu, jednocześnie życzę Wam rozwagi i mądrości, abyście umieli ten czas właściwie spożytkować” - te słowa skierował do studentów dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych dr hab. Maciej Borski, prof. WSH.

Ponadto przyznano nagrody dla pracowników naukowych i administracyjnych Wyższej Szkoły Humanitas. Wśród uhonorowanych osób znaleźli się:

Dr Danuta Morańska – pani doktor znalazła się  na „Liście 100”, która obejmuje najbardziej wpływowe osoby kreujące rozwój kompetencji cyfrowych.

Dr Jarosław Rokicki - otrzymał Laur Śląskiego Związku Gmin i Powiatów na działalność na rzecz rozwoju samorządności.

JM prof. ucz dr hab. Michał Kaczmarczyk - osobowość Roku 2021 w plebiscycie Dziennika Zachodniego, uhonorowany za stworzenie pierwszej w Polsce Poradni Prawa Akademickiego.

Zdobywca Medalu Prezydenta Miasta Lublina, przyznawany w uznaniu zasług dla rozwoju systemu edukacji w Polsce.

Za szczególny wkład w rozwój uczelni nagrodą dla pracowników administracyjnych zostały uhonorowane Małgorzata Klich  - pełnomocnik ds. studiów MBA oraz Małgorzata Caban - Dyrektor Biblioteki i Oficyny Wydawniczej "Humanitas" .

Wyjątkowym gościem tegorocznej inauguracji był prof. dr hab. Bogdan de Barbaro - lekarz psychiatra i terapeuta, kierownik Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor zawodowo interesuje się terapią rodzin i postpsychiatrią. Podczas uroczystości wygłosił wykład inauguracyjny pt. „W poszukiwaniu szczepionki na wirusa nienawiści”.