Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

13/10/2021

Humanitas w KRASP

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu została przyjęta w poczet uczelni stowarzyszonych w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Nasz wniosek o przyjęcie do KRASP, w którym byliśmy zobowiązani przedstawić działalność naukową, osiągnięcia dydaktyczne oraz strategię rozwoju Humanitas na najbliższe lata, został rozpatrzony pozytywnie, po wnikliwym i wymagającym postępowaniu aplikacyjnym. Tym samym Wyższa Szkoła Humanitas dołączyła do elitarnego klubu uczelni akademickich, który umożliwia współpracę największych i najbardziej prestiżowych szkół wyższych z naszego kraju.   

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich utworzyły polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. KRASP jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Rektorzy zrzeszeni w KRASP mogą działać w ramach konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Obecnie Konferencję tworzą rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 10 uczelni niepublicznych. Ponadto 10 szkół ma status uczelni stowarzyszonych. 

W obecnej kadencji Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich przewodniczy Politechnika Śląska w Gliwicach. KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.