Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

23/11/2021

30.11 - Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Studium Doktorskiego Wyższej Szkoły Humanitas, zawiadamia na podstawie § 12 ust. 2 regulaminu określającego zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w związku z art. 192 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021, poz. 478 ze zm.), że w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w Sali Senatu Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu (ul. Kilińskiego 43) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne

Pana mgr. Bartosza Smółki

Tytuł rozprawy doktorskiej:

„Nieuczciwe postanowienia umów pożyczek i kredytów zawieranych z udziałem konsumenta”

Promotor:

  • dr hab. Rafał Adamus, prof. UO Uniwersytet Opolski

Recenzenci:

  • dr hab. Piotr Stec, prof. UO Uniwersytet Opolski

  • dr hab. Piotr Horosz, prof. UEK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  • dr hab. Witold Srokosz, prof. UW Uniwersytet Wrocławski

Spotkanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.


W publicznej obronie rozprawy doktorskiej można uczestniczyć również za pośrednictwem platformy ClickMeeting (link), po wcześniejszym zarejestrowaniu się KLIKNIJ TUTAJ

Egzemplarz rozprawy doktorskiej jest udostępniony do wglądu w Bibliotece Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 43. Ponadto tekst rozprawy, jej streszczenie oraz recenzje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: KLIKNIJ TUTAJ