Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

25/11/2021

Podsumowanie Konferencji Naukowej

Za nami Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod tytułem: „EDUKACJA 4.0 – DOKĄD ZMIERZAMY? Superwizja kompetencji kluczowych”.

Organizatorami wydarzenia byli: Wyższa Szkoła Humanitas, Instytut Pedagogiki, Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Wojskowy, Instytut Działań Informacyjnych, Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka, Instytut Twórczej Integracji oraz Instytut Badań i Rozwoju EDUTECH.

Celem konferencji było podjęcie naukowego dyskursu nad kluczowymi zadaniami stojącymi przed współczesną edukacją. Uczestnicy konferencji poszukiwali odpowiedzi na pytania, które są istotne dla edukacji:

  • W jaki sposób przygotować społeczeństwo do życia w świecie, którego tempo zmian zaskakuje a kierunek trudno przewidzieć?
  • W jaki sposób należy wspomagać procesy edukacyjne, by skuteczniej modelować kompetencje kluczowe niezbędne do realnej adaptacji w społeczeństwie cyfrowym?
  • Jak rozwijać kompetencje kluczowe w kształceniu ogólnym i w informatycznych szkołach branżowych, by zapewnić gospodarce wykwalifikowane kadry specjalistów?

Do dyskusji nad powyższymi problemami zaproszeni zostali naukowcy, specjaliści oraz praktycy, którzy podzielili się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Problematyka konferencji została ujęta w następujących blokach tematycznych:

  • Polityka edukacyjna a wyzwania cywilizacyjne – główne kierunki modernizacji systemu edukacji
  • Superwizja - wspomaganie nauczycieli w realizacji procesów edukacyjnych ukierunkowanych na modelowanie kompetencji kluczowych
  • Kompetencje kluczowe – główne kierunki rozwoju szkolnictwa ogólnego i branżowego

Adresatami konferencji byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy instytucji publicznych, dyrektorzy placówek oświatowych, pracownicy poradni pedagogiczno-psychologicznych, nauczyciele, osoby zaangażowane w rozwijanie kompetencji cyfrowych społeczeństwa i osoby, którym bliska jest idea edukacji dla przyszłości.

W imieniu Organizatorów serdecznie dziękujemy Państwu za udział w konferencji. Mamy nadzieję, że spotkanie stało się impulsem dla twórczej debaty o przyszłości polskiej edukacji na wszystkich etapach kształcenia.

Do zobaczenia wkrótce!