Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

01/03/2022

Pomoc dla Ukrainy

 

Wyższa Szkoła Humanitas od pierwszych godzin agresji Rosji na Ukrainę angażuje się w rozmaite działania, mające na celu udzielenie realnej pomocy ofiarom wojny. Poniżej szczegółowy wykaz aktywności WSH w przedmiotowym zakresie, wraz ze wskazaniem możliwych form wsparcia, które organizujemy:

 • Bezpłatny kurs języka polskiego

Wspólny język ułatwia sprawną komunikację. Z myślą o naszych Przyjaciołach z Ukrainy uruchamiamy kurs języka polskiego, którego celem jest poszerzenie kompetencji językowych, przełamanie barier językowych i jak najlepsze pogłębienie umiejętności językowych.

Dzięki naszym lekcjom łatwo przyswoić wiedzę o języku polskim, poznasz gramatykę, leksykę i zasady komunikowania się właściwe dla języka polskiego na poziomie A2. Zdobędziesz także podstawową wiedzę o polskiej kulturze wysokiej i popularnej oraz podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach społecznych, religijnych.

Link do kursu języka polskiego: KLIKNIJ TUTAJ      

 • Zbiórka środków finansowych

Fundacja Humanitas, działająca przy naszej Uczelni, uruchomiła zbiórkę środków finansowych na pomoc dla studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Humanitas z Ukrainy oraz ich rodzin, a także dla osób uciekających przed wojną, które znalazły schronienie w mieszkaniach akademickich WSH.

Każdy, kto chciałby pomóc finansowo, może wpłacić środki na specjalne subkonto Fundacji, zgodnie z poniższymi danymi. Wszystkie zebrane w ten sposób fundusze zostaną przeznaczone na pomoc humanitarną.   

Fundacja Humanitas
ul. Kilińskigo 43
41-200 Sosnowiec

Numer konta: PL 40 1050 1360 1000 0090 8155 1898
SWIFT- INGBPLPW
Z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy” 

 • Zbiórka darów rzeczowych

Od 1 marca 2022 r. na terenie Uczelni prowadzona jest zbiórka środków opatrunkowych takich jak: kompresy, gazy, opaski, bandaże, plastry itp. Przyjmujemy wyłącznie środki nowe, zaplombowane, z długą datą przydatności do użytku. Ponadto prosimy o przynoszenie nowych koców i śpiworów. Zgromadzone rzeczy przekażemy do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, skąd trafią na Ukrainę. W ramach zbiórki przyjmujemy wyłącznie rzeczy wskazane powyżej.

Zbiórka prowadzona jest w holu Uczelni – w oznaczonym miejscu, codziennie w godz. od 8.00 do 20.00. 

 • Bezpłatna pomoc psychologiczna

Akademickie Centrum Wsparcia Psychologicznego Humanitas oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną skierowaną do osób przyjeżdżających do Polski z ogarniętej wojną Ukrainy oraz do naszych Studentów i Absolwentów z Ukrainy – służymy Wam wsparciem, zgłaszajcie się bez chwili wahania!

W pomoc włączyli się Studenci kierunku psychologia, psychoterapeuci, przy wparciu merytorycznym mgr Agnieszki Matei - psycholog, psychoterapeutki, nauczycielki akademickiej Instytutu Psychologii.

 Dyżury pełnimy w następujących dniach i godzinach:

Wsparcie psychologiczne w języku ukraińskim:
+48 882438208
od poniedziałku do czwartku w godz. 17:00 do 20:00

 • Pomoc prawna

Na terenie woj. śląskiego dostępna jest bezpłatna pomoc prawna dla obywateli Ukrainy, którą świadczą adwokaci zrzeszeni w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Wykaz adwokatów (wraz z danymi kontaktowymi): KLIKNIJ TUTAJ

Z ramienia Wyższej Szkoły Humanitas bezpłatną pomoc prawną dla studentów i  absolwentów z Ukrainy (oraz ich rodzin) świadczy dr Magdalena Sobas, Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych, kontakt:
magdalena.sobas@humanitas.edu.pl

W przypadku zaistnienia potrzeby skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej (np. w sprawach związanych z legalizacją pobytu albo pracy, koniecznością załatwienia formalności w urzędach administracji itp.), prosimy o kontakt z wybranym adwokatem z listy Izby Adwokackiej w Katowicach lub kontakt z Instytutem Nauk Prawnych WSH.  Działania pomocowe każdorazowo zostaną dostosowane do indywidualnych problemów potrzebujących.

 • Strona internetowa

Rząd RP uruchomił stronę internetową http://pomagamukrainie.gov.pl. W ramach strony można zgłaszać gotowość do pomocy na rzecz obywateli Ukrainy oraz zapotrzebowanie na taką pomoc. Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi informacjami dostępnymi na stronie oraz do aktywnego korzystania z jej funkcjonalności.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Допомога Україні

Університет «Humanitas» з перших годин агресії Росії проти України бере участь у різноманітних заходах, спрямованих на надання реальної допомоги постраждалим у війні. Нижче наведено детальний перелік заходів університету у цій сфері разом із зазначенням можливих форм підтримки, які ми організовуємо:

 • Збір коштів

Фонд Humanitas, що діє в нашому університеті, почав збір коштів для допомоги студентам і випускникам Університету Humanitas в Україні та їхнім сім’ям, а також людям, які врятувалися від війни, які знайшли притулок в академічних квартирах WSH.

Кожен, хто бажає допомогти фінансово, може внести кошти на спеціальний рахунок Фонду, згідно з деталями нижче. Усі зібрані таким чином кошти будуть спрямовані на гуманітарну допомогу.

Фонд Humanitas
вул. Кілінського 43
41-200 Сосновець

Номер рахунку: PL 40 1050 1360 1000 0090 8155 1898

З анотацією „Pomoc dla Ukrainy” «Допомога Україні»

 • Збір речей для допомоги

З 1 березня 2022 року в Університеті проводиться збір перев’язувальних матеріалів, таких як компреси, марлі, бинти, пластирі тощо. Приймаємо тільки нові, запечатані, з довгою датою придатності. Крім того, просимо взяти з собою нові ковдри та спальні мішки. Зібрані речі будуть передані до Обласної Ради  в Катовіце, звідки вони будуть відправлені в Україну. У рамках збору речей приймаємо лише ті речі, які вказані вище.

Допомогу можете залишати в холі університету – у відведеному місці, щодня з 8.00 до 20.00

 • Безкоштовна психологічна допомога

Академічний центр психологічної підтримки Humanitas

пропонує безкоштовну психологічну допомогу людям, які приїжджають до Польщі з охопленої війною України, а також нашим студентам і випускникам з України - ми підтримуємо вас, звертайтеся до нас без вагань!

До допомоги долучилися студенти психології, психотерапевти за змістовної підтримки Агнешки Матей, психолога, психотерапевта, академічного викладача Інституту психології.

Ми чергуємо в наступні дні та години:

Психологічний супровід українською мовою:
+48 882438208
з понеділка по четвер з з 17:00 до 20:00

 • Юридична допомога

На території Сілезької області Громадянам України надається безкоштовна юридична допомога, яку надають адвокати, пов’язані з Асоціацією адвокатів у Катовіце. Список адвокатів (з контактними даними) доступні за посиланням: https://tiny.pl/94ghs 

Від імені Університету Humanitas безкоштовну юридичну допомогу студентам та випускникам з України (та їхнім родинам) надає заступник директора Кафедри правових наук доктор Магдалена Собас, контакт: magdalena.sobas@humanitas.edu.pl.

Якщо є потреба скористатися безкоштовною юридичною допомогою (наприклад, у питаннях, пов’язаних з легалізацією перебування або роботи, необхідністю виконання формальностей в адміністративних офісах тощо), зверніться до обраного адвоката зі списку адвокатури у Катовіце або зверніться до Кафедри правових наук WSH. Допомога кожного разу буде адаптована до індивідуальних потреб тих, хто її потребує.

 • Веб-сайт

Польський уряд запустив веб-сайт http://pomagamukrainie.gov.pl. На сайті можна повідомити про готовність допомогти громадянам України та про необхідність такої допомоги. Ми рекомендуємо вам ознайомитися з усією інформацією, доступною на веб-сайті, та активно використовувати його функціональні можливості.