Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

12/05/2022

Zmarł prof. dr hab. Józef Szopiński

Z żalem informujemy, że 10 maja 2022 r. zmarł prof. dr hab. Józef Szopiński, wybitny naukowiec, wykładowca związany z Wyższą Szkołą Humanitas.

Prof. Józef Szopiński studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1968-76, gdzie uzyskał doktorat z psychologii społecznej. Rozprawę habilitacyjną (Creativity in Managers) obronił w 2011 na Uniwersytecie w Preszowie (Słowacja). Był także licencjonowanym trenerem grupowym – Werkstatt Institut für Lebendiges Lernen (Szwajcaria).

Przez wiele lat pracował w dwóch obszarach: psychoterapii (pomagając w pokonaniu indywidualnych kryzysów oraz barier uniemożliwiających funkcjonowanie rodzinne lub zawodowe) i edukacji dorosłych, poprzez wykłady i warsztaty psychologiczne dla różnych grup zawodowych (właścicieli lub szefów firm, urzędników, sprzedawców, osób duchownych, bezrobotnych). Gościnne wykłady prowadził w Niemczech, Szwajcarii, Słowacji, w Ukrainie oraz w USA.

Profesor Józef Szopiński był założycielem Instytutu Żywego Uczenia WILL Polska, a także autorem Skali Więzi Małżeńskiej, wykorzystywanej w licznych badaniach naukowych. Udzielił około 15 000 porad indywidualnych, opublikował 2 monografie i ponad 70 artykułów. Nakładem Oficyny Wydawniczej „Humanitas” ukazała się publikacja prof. Józefa Szopińskiego „Rozwój osobisty- prawdziwe historie”.

Pozostawił nas w poczuciu smutku i olbrzymiej straty. Rodzinie i Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.                                 

Rektor i Senat Wyższej Szkoły Humanitas, Dziekani i społeczność akademicka.