Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

22/06/2022

Znaczący awans w Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw!

Wyższa Szkoła Humanitas awansowała z 15. na 11. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022. Humanitas po raz kolejny przoduje w prestiżowym zestawieniu, jednocześnie należy zaznaczyć, że w tym roku dokonaliśmy prawdziwego skoku w rankingu! Z dumą informujemy, że doceniono naszą kreatywność, innowacyjność, umiędzynarodowienie, przedsiębiorczość i profesjonalizm - cechy nowoczesnej uczelni.

Wiemy, że w Humanitas, oprócz danych podlegających ocenie, kluczowe pozostaje partnerstwo, bliskość, wzajemna życzliwość, otwartość, dialog a przede wszystkim Człowiek. Tak znaczący awans to owoc wspólnej pracy i zaangażowania całej społeczności akademickiej.                                

Wysokie miejsce w zestawieniu jest powodem do dumy. Przypomnijmy, że w Polsce funkcjonuje ponad 200 uczelni niepublicznych, wśród których konkurencja jest bardzo zacięta – dlatego 2. miejsce w województwie śląskim i 11. miejsce w Polsce to ogromny sukces.

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia aż 27 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów:

  • Prestiż
  • Absolwenci na rynku pracy
  • Potencjał naukowy
  • Efektywność naukowa
  • Wynalazczość
  • Innowacyjność i Umiędzynarodowienie
  • Publikacje

Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved”. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

W 2022 roku Uniwersytet Warszawski został najlepszą uczelnią akademicką w Polsce, minimalnie wyprzedzając Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, na trzecim miejscu znajduje się Politechnika Warszawska, na czwartym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ex aequo z Akademią Górniczo-Hutniczą.

Wśród uczelni niepublicznych na pierwszym miejscu znajduje się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, a Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej to najlepsza publiczna uczelnia zawodowa. Ranking przygotowany został przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” już po raz 23.

Tegoroczny ranking to wielkie wyróżnienie, ale także motywacja do pracy. Dziękujemy za zaufanie i gratulujemy zwycięzcom!