Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

21/07/2022

Rozwój i profesjonalizacja firm rodzinnych

Oto jest! Najnowszy Business HUB „Wolny Rynek” to kwartalnik wydawany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach w wersji drukowanej i elektronicznej.

Czasopismo jest wiarygodnym i sprawdzonym źródłem wiadomości gospodarczych, biznesowych, społecznych oraz marketingowych dla przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej firmą, zwłaszcza z sektora MŚP.

Wydawnictwo jest nierozerwalnie powiązane z historią i rozwojem Instytucji samorządu gospodarczego RIG w Katowicach, która została powołana w 1990 r. W  tym samym czasie ukazał się pierwszy numer „Wolnego Rynku”. Obecnie, z kilkustronicowego czarno-białego biuletynu przekształcił się w opiniotwórczy magazyn skierowany do środowiska biznesu.

W najświeższym numerze znajdą Państwo wywiad z Romanem Wieczorkiem – ambasadorem studiów MBA dla zarządzających w firmie rodzinnej oraz Szefem Zespołu Ekspertów Instytutu Biznesu Rodzinnego w Poznaniu.

Kierunek został stworzony przez Wyższą Szkołę Humanitas we współpracy z Instytutem Biznesu Rodzinnego w Poznaniu. Warto podkreślić, że to pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych w Europie prestiżowy program MBA dla menedżerów w firmach rodzinnych.

Program unikatowych studiów MBA charakteryzuje poszerzenie o elementy związane z „rodzinnością” biznesu. Profesjonalne rozumienie tego kontekstu może stać się szansą na kontynuację biznesu, albo wręcz przeciwnie, brak wiedzy w tym obszarze może skutkować nawet zakończeniem działalności firmy. Wykładowcy na studiach MBA dla zarządzających w firmie rodzinnej to specjaliści w zakresie family business, a także praktycy – właściciele dużych polskich firm rodzinnych.

Uruchomienie kierunku jest wynikiem dogłębnej analizy potrzeb rynkowych, pokoleniowych oraz przemian społecznych i gospodarczych, które stawiają nowe wyzwania przed współczesnymi przywódcami.

Jak podkreśla dr Adrianna Lewandowska - Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, po okresie gospodarki scentralizowanej w Polsce rozwinęły się firmy, które dziś, przez jakość oferowanych produktów, konsekwencję w budowaniu silnej marki i pozycji rynkowej stoją u progu przejścia do nowego etapu. W tej rynkowej grze istotny jest jeden cel: przekazanie firmy w ręce kolejnej generacji. W Polsce nastał moment przełomowy, zmiany pokoleniowej, w której chęć udziału wg naszych cyklicznych badań zgłasza jedynie 8% dzieci z firm rodzinnych– Cała reszta potencjalnych rodzinnych sukcesorów albo ma inne zawodowe plany, albo inne kompetencje. Oznacza to, że potrzebna będzie profesjonalna i doskonale rozumiejąca meandry biznesu rodzinnego zewnętrzna kadra menedżerska, gotowa do wzięcia odpowiedzialności za zarządzanie firmą rodzinną po jej założycielach.

Jedne z nielicznych w Europie studia MBA dedykowane dla biznesu, który ma pozostać w rękach rodziny, to bardzo ambitna i niezmiernie ważna oferta edukacyjna. To również szansa na poszerzenie wiedzy, ale także wymianę doświadczeń i nawiązanie nowych znajomości z czołowymi osobami polskiego biznesu, międzynarodowymi ekspertami oraz słuchaczami, którzy swojego zawodowego rozwoju chcą doświadczać w zarządach firm rodzinnych – dodaje dr Lewandowska.

Program studiów zakłada duży wkład pracy własnej słuchaczy, dyskusje panelowe, warsztaty i spotkania z właścicielami firm, którzy zaproszeni do współpracy będą dzielić się własnymi historiami, refleksjami, doświadczeniem. Zagraniczni eksperci, którzy zasilają kadrę dydaktyczną wnoszą spojrzenie wielopokoleniowe, które w Polsce po latach jest sukcesywnie odtwarzane.

 

Z pełną treścią wywiadu można zapoznać się tutaj:

https://rig.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/07/BusinessHub-06_2022-caly-NET.pdf

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem studiów:

https://www.humanitas.edu.pl/master_of_business_administration