Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

28/07/2022

WSH z uprawnieniami habilitacyjnymi w zakresie prawa

Wyższa Szkoła Humanitas otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, jak również uzyskała status uczelni akademickiej. To konsekwencja nadania WSH kategorii naukowej B+ w dyscyplinie „nauki prawne”. Przyznanie uczelni przez Ministra Edukacji i Nauki kategorii B+ pozwoli Humanitas nie tylko nadal prowadzić prawnicze seminaria doktorskie (uczelnia posiada uprawienia do nadawania stopnia doktora od lutego 2020 roku), ale również nadawać pracownikom WSH i naukowcom z innych polskich jednostek akademickich wyższy stopień awansu naukowego – stopień doktora habilitowanego w zakresie prawa. 

Decyzja przyznająca Wyższej Szkole Humanitas kategorię naukową B+ w dyscyplinie „nauki prawne” została wydana w dniu 24 lipca 2022 roku. To efekt prowadzonej od sześciu miesięcy ewaluacji działalności naukowej uczelni za lata 2017-2021, którą przeprowadzało Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Komisją Ewaluacji Nauki. W toku ewaluacji oceniono działalność naukową uczelni, jej osiągnięcia w zakresie komercjalizacji badań oraz wpływu wyników badań na społeczeństwo i gospodarkę. W obszarze nauk prawnych eksperci Ministerstwa analizowali m.in. projekty badawcze poświęcone udziałowi czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości, realizowane przez prof. Michała Kaczmarczyka, prof. Jana Kila, prof. Piotra Kruszyńskiego i mgr. Aleksandra Kwaśniaka, a także badania nad wydatkami publicznymi i ryzykiem w zamówieniach publicznych autorstwa dr. Jarosława Rokickiego.  

Finalnie ocena działalności naukowej WSH przyniosła uczelni znaczący sukces w postaci uzyskania wysokiej kategorii naukowej B+.  Warto podkreślić, że ewaluacja działalności naukowej nie była obowiązkowa i wzięło w niej udział zaledwie 29 uczelni niepublicznych (na ponad 300 działających). Znakomity wynik ewaluacji stawia Humanitas w czołówce jednostek naukowych w skali kraju, na równi z wieloma uczelniami publicznymi.

Ostateczne wyniki ewaluacji pozostałych dyscyplin naukowych, które uczelnia zgłosiła do oceny parametrycznej, poznamy do końca października br.