Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

07/09/2022

Umowa akredytacyjna z IPMA Polska

Dzisiaj została podpisana umowa akredytacyjna pomiędzy Wyższą Szkołą Humanitas a International Project Management Association Polska. Strony reprezentowali: Pan Aleksander Dudek - Kanclerz Wyższej Szkoły Humanitas oraz Pani dr Joanna Rzempała - Wiceprezes Zarządu IPMA® Polska.

Stowarzyszenie IPMA® Polska, poprzez program akredytacji IPMA-Student, oferuje uczelniom wyższym możliwość potwierdzenia zgodności programów przedmiotów z zakresu zarządzania projektami, oferowanych w ramach studiów wyższych I stopnia, studiów wyższych II stopnia, studiów podyplomowych z wymaganiami kompetencyjnymi, zgodnymi ze światowym standardem IPMA 4-L-C.

Umowa pozwala wspólnie budować profesjonalne kompetencje w dziedzinie zarządzania projektami na etapie edukacji akademickiej i kształcenia ustawicznego, dążąc do przygotowania absolwentów studiów wyższych do wymagań globalnego rynku pracy.

System certyfikacji IPMA 4-L-C jest powszechnie rozpoznawany i stosowany w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek rozwoju pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji.

Studenci i absolwenci akredytowanych uczelni mają możliwość podsumowania edukacji akademickiej uzyskaniem profesjonalnego, rozpoznawalnego na rynku pracy, certyfikatu IPMA-Student i przystąpienia do międzynarodowej, profesjonalnej społeczności osób i organizacji realizujących projekty Young Crew i IPMA®.

Certyfikat przyznawany przez IPMA® jest potwierdzeniem kompetencji osób zarządzających projektami, programami i portfelami. System certyfikacji IPMA® podzielony jest na cztery poziomy, różniące się wymaganiami w zakresie wiedzy, umiejętności i zdolności. Do certyfikacji przystąpić mogą osoby na różnym etapie rozwoju zawodowego.

Podstawą do akredytacji uczelni jest Macierz Kompetencji IPMA-Student, potwierdzająca zgodność Przedmiotowych Efektów Kształcenia przedmiotów oferowanych przez Wydział z Wymaganiami Kompetencyjnymi IPMA-Student.

IPMA® Polska uznała i doceniła wysoką jakość edukacji akademickiej i kształcenia prowadzonego przez Wyższą Szkołę Humanitas, a akredytacja i certyfikat IPMA-Student staną się jednym z elementów benchmarkingu edukacji akademickiej w zakresie zarządzania projektami.

Wierzymy, że umowa stanie się wstępem do budowania trwałych, wzajemnie korzystnych relacji środowiska akademickiego i biznesowego w obszarze zarządzania projektami.

Wzajemne wsparcie ma na celu:

  • propagowanie idei project management jako dyscypliny zawodowej
  • promocję zawodu Project Manager oraz standardów zawodowych i etycznych tej grupy zawodowej, w szczególności promocji certyfikacji IPMA-Student w środowisku akademickim i biznesowym
  • integrację środowiska akademickiego i biznesowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień edukacji akademickiej i kształcenia ustawicznego
  • budowanie marki Certyfikatu IPMA-Student
  • promocję marki Partnera i marki IPMA® Polska

Więcej informacji na temat certyfikacji IPMA® można znaleźć tutaj: LINK

Aleksander Dudek - Kanclerz Wyższej Szkoły Humanitas

dr Joanna Rzempała - Wiceprezes Zarządu IPMA® Polska