Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

19/09/2022

Dr Danuta Morańska w jury Konkursu „Słoneczniki” 2022

„Słoneczniki” to akcja mająca na celu wyłonienie i nagrodzenie organizatorów najbardziej wartościowych i atrakcyjnych inicjatyw dla dzieci: warsztatów, wystaw, spektakli, konkursów bądź innych wydarzeń, również odbywających się online, które zorganizowane zostały w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

 

Organizatorzy zostali nagrodzeni przez dwa Zespoły Jury:

specjalistów z zakresu kultury, pedagogiki i psychologii decydujących o przyznaniu statuetek oraz rodziców decydujących do kogo trafią specjalne wyróżnienia. Z dumą informujemy, że w zespole eksperckim zasiadała dr Danuta Morańska - Dyrektor Instytutu Innowacyjnej Edukacji Wyższej Szkoły Humanitas.

Kategorie konkursowe opierały się na koncepcji inteligencji wielorakich opracowanych przez Howarda Gardnera. Były to odpowiednio: 

•    Kategoria JĘZYK – odpowiada rozwijaniu u dziecka inteligencji językowej,
•    Kategoria LOGIKA – odpowiada rozwijaniu inteligencji logicznej/matematycznej,
•    Kategoria SZTUKI WIZUALNE – odpowiada rozwijaniu inteligencji wizualno-przestrzennej,
•    Kategoria MUZYKA – odpowiada rozwijaniu inteligencji muzycznej,
•    Kategoria RUCH – odpowiada rozwijaniu inteligencji ruchowej,
•    Kategoria PRZYRODA – odpowiada rozwijaniu inteligencji przyrodniczej.

Informacje na temat tegorocznej edycji Konkursu są dostępne na stronie:
sloneczniki.czasdzieci.pl