Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

05/10/2022

Genialny umysł – projekt dla dzieci ciekawych świata!

Genialny umysł w każdym wieku to szereg projektów realizowanych przez Uniwersytet Międzypokoleniowy Wyższej Szkoły Humanitas przy współpracy z wybranymi gminami woj. śląskiego. Każdy z projektów jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

- Wybuchowe zajęcia to nasza specjalność! – mówił Pan Korek – Michał Szydłowski z Laboratorium Szalonych Naukowców. Nasze wykłady są interaktywne, dostosowane do wieku i wiedzy dzieci. Wykorzystujemy prezentacje multimedialne oraz liczne pomoce dydaktyczne, wspólnie z dziećmi przeprowadzamy eksperymenty i doświadczenia. Dzięki temu nawet trudne zagadnienia stają się dla młodych adeptów nauki zrozumiałe, a zajęcia zamieniają się w niesamowitą przygodę w świecie nauki.

Podczas konferencji odbył się również szereg warsztatów m.in. z: technik pamięciowych i ćwiczeń rozwijających logiczne myślenie, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości oraz metod laboratoryjnych, programowania z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań ICT. Zwieńczeniem projektu będą wycieczki edukacyjno-kulturalne w najciekawsze zakątki Polski.

- W ramach projektu zakupiono sprzęt niezbędny do prowadzenia warsztatów m.in.: Lego roboty, tablety do programowania oraz Dash i Dot, ozoboty, interaktywną podłogę oraz maty edukacyjne – mówi Adam Wyrwa – koordynator projektu z Wyższej Szkoły Humanitas. Podczas dwóch wrześniowych spotkań uczelnię odwiedziło ponad 350 dzieci z województwa śląskiego. Przed nami następne konferencje, czekamy na dzieci z kolejnych gmin – dodaje.