Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

19/10/2022

Zmiana sposobu logowania do katalogu bibliotecznego

Od października studenci logują się w nowy sposób na swoje konto biblioteczne.

Podstawowy sposób logowania do konta wygląda następująco:

Czytelnicy logują się przez opcję „Zaloguj kontem centralnym”. Po kliknięciu na przycisk należy zalogować się do swojego konta Office365. Dane do konta Ofice365 są wysyłane mailem, w którym nadawcą jest Wyższa Szkoła Humanitas. Po zalogowaniu pojawi się konto biblioteczne z danymi osobowymi i z polem do wyszukiwania książek.

W przypadku problemu z logowaniem przez konto centralne należy użyć opcji „Zaloguj kontem lokalnym”. Czytelnicy logują się przez adres mailowy podany w procesie rekrutacyjnym. Na ten adres mailowy po kliknięciu opcji „Nie pamiętam hasła” zostanie wygenerowane i wysłane hasło do zalogowania w katalogu bibliotecznym. Po pierwszym zalogowaniu system wymusi na użytkowniku zmianę hasła.

Należy pamiętać o wylogowaniu się z konta bibliotecznego.

Jednoczesne zalogowanie do Wirtualnej Uczelni, po kliknięciu przycisku powoduje automatyczne logowanie do konta bibliotecznego i na odwrót.