Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

02/01/2023

Kierunek administracja z pozytywną oceną PKA

Z dumą informujemy, że studia I i II stopnia na kierunku administracja uzyskały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prezydium Komisji stwierdziło, iż proces kształcenia realizowany w Wyższej Szkole Humanitas umożliwia studentom kierunku administracja osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.  

Miło nam poinformować, że uczelnia spełniła wszystkie wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów oceny programowej, co jest potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia w Humanitas.