Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

13/01/2023

Skorzystaj z wyjątkowej promocji

Szczęśliwego trzynastego! Tylko dzisiaj w Humanitas 1000 zł zniżki na 13 kierunków studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych. 

 

 

 

Kierunki objęte promocją: 

Studia I i II stopnia:

1. Psychologia: LINK 

2. Prawo: LINK

3. Elektroradiologia: LINK

Studia podyplomowe:

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy: LINK

2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną/ dla pedagogów specjalnych: LINK

3. Edukacja i terapia osób z zaburz. ze spektrum autyzmu/ dla pedagogów specjalnych: LINK

4. Kadry i Płace: LINK

5. Logopedia/ dla pedagogów specjalnych: LINK

6. Przygotowanie Pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa/Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu/ Przygotowanie pedagogiczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć: LINK

7. Zarządzanie oświatą - menedżer placówki oświatowej: LINK

8. Zarządzanie zasobami ludzkimi: LINK

9. Administracja publiczna: LINK

10. Podatki i prawo podatkowe: LINK

Regulamin promocji do wglądu w siedzibie Uczelni.