Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

08/03/2023

Poznajcie wyjątkowe kobiety Humanitas

Liderki, kreatorki, menedżerki, twórczynie, biznesmenki, pedagożki, wizjonerki. Kobiety stojące za sukcesem Wyższej Szkoły Humanitas. Znajdziecie je wszystkie w zakładce „władze” na naszej stronie www. Dziś w tym wyjątkowym dniu, Dniu Kobiet, by wyrazić nasze uznanie dla inicjatyw, postaw i zawodowych osiągnięć, chcielibyśmy przedstawić Wam je bliżej. Kobiety, które swoją charyzmą, empatią i codziennym uśmiechem potrafią pokonywać największe trudności i inspirować do działania. Zwykłe-niezwykłe kobiety, które uosabiają każdą z nas. Poznajcie je bliżej!

Agata Dudek - Wicekanclerz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

Skuteczna menedżerka i businesswoman. Dzięki Jej działaniom udało się stworzyć nowoczesną, proinnowacyjną uczelnię, silnie osadzoną w regionie. Wyższa Szkoła Humanitas od ponad 25 lat buduje swój prestiż poprzez kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, prowadzenie badań naukowych, transfer osiągnięć naukowych oraz partnerską współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

dr hab. Magdalena Gurdek, prof. WSH - Dyrektorka Seminarium Doktorskiego w Wyższej Szkole Humanitas

Jest związana z Wyższą Szkołą Humanitas od 16 lat. W 2007 roku powierzono jej funkcję kierownika studiów podyplomowych na kierunku Administracja Publiczna, a rok później Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw studentów. Obydwie funkcje pełni do dziś. Ponadto, od roku 2018 jest opiekunem naukowym Koła Naukowego Studentów i Absolwentów Prawa i Administracji „Prawo w praktyce” – sekcji prawa samorządu terytorialnego oraz sekcji prawa i postępowania administracyjnego. Dr hab. Magdalena Gurdek pełni także funkcję Dyrektor Seminarium Doktorskiego.

dr Maria Zrałek, prof. WSH - profesor w Instytucie Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

Prawniczka i politolożka, jej zainteresowania naukowe obejmują m.in. zagadnienia dotyczące polityki społecznej i funkcjonowania sektora ochrony zdrowia.  Autorka ponad 100 artykułów naukowych, ekspertyz opracowywanych dla Rzecznika Praw Obywatelskich, Rządowej Rady Ludnościowej oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach.  Ekspertka w opracowaniu „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej 2006-2020”, a także liderka zespołu zadaniowego ds. seniorów w ramach „Aktualizacji Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej”. Współautorka „Strategii przeciwdziałania bezrobociu w Siemianowicach Śląskich”. Odbyła staże naukowe we Francji i Hiszpanii. 

Ewa Kraus - Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych WSH, Dyrektorka Biura Rozwoju Uczelni

Autorka szkoleń z zakresu umiejętności społecznych, treningów wychowawczych, negocjacji i mediacji, przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji. Członkini Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia – Instytutu Pedagogiki WSH oraz Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego.
Ekspertka Superwizji Rodzinnej. Ponadto, członkini zarządu Fundacji „Humanitas”, w ramach której realizuje, nadzoruje i koordynuje projekty edukacyjne adresowane do dzieci, młodzieży oraz seniorów. Prowadzi kursy, szkolenia i warsztaty dla beneficjentów Fundacji z zakresu kreowania tzw. kompetencji „miękkich”, mediatorka.

Małgorzata Caban - Dyrektorka Biblioteki i Oficyny Wydawniczej „Humanitas”, Pełnomocniczka Rektora WSH ds. Nauki

Wykładowczyni, szkoleniowczyni i pasjonatka nowych technologii. Absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W wolnych chwilach uczy się nowych rzeczy, czyta kryminały lub gra z synem w Minecrafta i Robloxa.

Izabela Rusin - Dyrektorka Biura Projektów Wyższej Szkoły Humanitas

Ekspertka w zakresie zarządzania projektami i pozyskiwania środków unijnych na realizację działań edukacyjnych i inwestycyjnych. Wspiera rozwój firm, organizacji samorządowych, NGO, poprzez doskonalenie ich działań w zakresie zarządzania projektami, pozyskiwania środków unijnych, realizacji projektów i wydatkowania środków publicznych w ramach projektów.

Autorka licznych projektów wdrożeniowych. Zarządza projektami i portfelami projektów, prowadzi szkolenia i doradztwo dla kierowników projektu lub zespołów projektowych.

Marta Adamczyk - Prodziekan ds. kierunku studiów psychologia w Wyższej Szkole Humanitas

Współtwórczyni i koordynatorka projektu „Psychologia Sądowa”. Koordynatorka projektu naukowego w ramach programu „Bon na Innowacje”. Obszary Jej działalności dydaktycznej dotyczą psychologii stresu i technik radzenia sobie ze stresem i napięciem, sposobów osiągania satysfakcji przez klienta, psychologii sprzedaży oraz mowy ciała.

Maja Chyży-Dudek - Prodziekan ds. współpracy z zagranicą w Wyższej Szkole Humanitas

Z Uczelnią jest związana od blisko 20 lat. Początkowo była zaangażowana w działania związane z funkcjonowaniem Działu studiów podyplomowych WSH. Następnie odpowiadała za stworzenie zespołu Biura współpracy z zagranicą. Do dziś pełni funkcję kierownika Biura, jest również  prodziekanem do spraw współpracy z zagranicą. W sposób profesjonalny i zadaniowy realizuje ambitne cele, polegające na współpracy z wieloma zagranicznymi podmiotami naukowymi i gospodarczymi. Absolwentka filozofii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Jolanta Łozińska-Dudek - Prodziekan ds. nauczania w Wyższej Szkole Humanitas

Pełni tę funkcję od momentu założenia Uczelni w 1997 roku. Od wielu lat jest właścicielką i dyrektorką firmy świadczącej usługi dydaktyczne. W ramach działalności prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu umiejętności społecznych, treningów interpersonalnych oraz szkoleń i warsztatów dla Centrum Biura Karier. Absolwentka biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne - była nauczycielką w SP nr 2 i SP nr 43 w Sosnowcu.