Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

12/05/2023

Vivat Akademia! Vivat Humanitas!

Wspaniała wiadomość! Rozpoczynamy wspólną przygodę pod szyldem Akademii Humanitas!

Z radością, dumą i ze wzruszeniem ogłaszamy, że Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu oficjalnie zmienia swoją nazwę na Akademia Humanitas To niezwykle ważny moment dla naszej społeczności akademickiej, który wpisuje się w historię rozwoju Uczelni.

Dziękujemy Ministrowi Edukacji i Nauki za symboliczne uhonorowanie naszej ponad 26-letniej działalności naukowej oraz ogromnego wkładu w nowoczesne kształcenie studentów i słuchaczy studium doktorskiego. To właśnie Ministerstwo udzieliło zgody na zmianę nazwy, co jest wyrazem uznania dla naszego wysiłku i zaangażowania.

Pragniemy zaznaczyć, że termin "akademia" jest prawnie zastrzeżony i może być używany tylko przez uczelnie spełniające wysokie wymagania ustawowe, w tym posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. 

Nadanie statusu Akademii było możliwe dzięki doskonałym wynikom ewaluacji naszej działalności naukowej, przeprowadzonej przez Komisję Ewaluacji Nauki oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W lutym 2023 roku otrzymaliśmy oficjalne uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w obszarach "nauki prawne" oraz "nauki o zarządzaniu i jakości". Od dzisiaj będziemy kontynuować naszą misję pod nową nazwą - Akademia Humanitas! Ten krok w przyszłość umocni naszą pozycję lidera w dziedzinie edukacji i nauki.

Dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli Uczelni w dotychczasowej drodze. Jednocześnie zabieramy Was w dalszą podróż pod szyldem Akademii Humanitas.

Vivat Akademia!