Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

26/05/2023

Akademia Humanitas partnerem Międzynarodowego Forum Gospodarczego

Międzynarodowe Forum Gospodarcze to cykliczne wydarzenie organizowane przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki, które na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń gospodarczych w kraju. Akademia Humanitas, partner wydarzenia, wzięła czynny udział w wydarzeniu.

Międzynarodowe Forum Gospodarcze początkowo funcjonowało pod nazwą Forum Rozwoju Biznesu. Rosnące z roku na rok zainteresowanie udziałem przedsiębiorców i naukowców zagranicznych w tym wydarzeniu motywuje do wychodzenia naprzeciw wciąż rosnącym oczekiwaniom uczestników i zachęca nas do podnoszenia jego poziomu merytorycznego.

O wyjątkowości wydarzenia świadczy jego formuła – MFG w doskonały sposób łączy konferencję merytoryczną z szeroką ofertą spotkań biznesowych, a swobodna i przyjazna atmosfera sprzyja szukaniu sposobów na rozwiązywanie problemów wspólnych dla wielu branż. Uczestnicy MFG dyskutują i poruszają najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące rozwoju gospodarki oraz możliwości współpracy międzynarodowej. Dyskusje ekspertów podczas sesji wyznaczają nowe kierunki rozwoju i wspólną koncepcję prac nad wzrostem ekonomicznym i awansem Polski w gospodarczej hierarchii Europy i świata.

MFG przykuwa uwagę rozmaitością podejmowanych tematów. Uroczystego otwarcia Forum dokonali Michał Pomarański – Prezes Europejskiego Ośrodka Rozwoju Gospodarki oraz Bartosz Parchoniuk – Redaktor Naczelny Panoramy Gospodarczej.

Ewa Kraus - Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych, Dyrektor Biura Rozwoju Uczelni wzięła udział w panelu dotyczącym współczesnego oblicza polskiej nauki. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się te poświęcone synergii nauki i biznesu, międzynarodowej współpracy, która jest warunkiem rozwoju czy wpływowi cyfryzacji na kształcenie.

Wśród gości panelu, oprócz Pani Dziekan znaleźli się przedstawiciele:

  • Politechniki Łódzkiej
  • Powiślańskiej Szkoły Wyższej
  • Firmy Flextronics
  • Fundacji ECCC
  • Politechniki Krakowskiej
  • Uniwersytetu WSB Merito
  • Lubelskiej Akademii WSEI

Spotkania i dyskusje podczas V Międzynarodowego Forum Gospodarczego miały merytoryczny charakter i przyniosły wiele nowych kontaktów i korzyści w relacjach pomiędzy światem biznesu i nauki.