Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

07/08/2023

Granty od resortu nauki dla naszej uczelni na dwa projekty upowszechniające naukę

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki drugiego rozstrzygnięcia w programie „Doskonała Nauka II”. Akademia Humanitas otrzyma dofinansowanie na wydanie monografii i organizację konferencji naukowej. 

Celem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, przez organizację konferencji naukowych, wydawanie monografii naukowych lub ich tłumaczenie na języki kongresowe – czytamy na stronie resortu edukacji i nauki.

Program składa się z dwóch modułów: "Wsparcie konferencji naukowych" i "Wsparcie monografii naukowych". Wyniki pierwszego rozstrzygnięcia ogłoszono w czerwcu. Wówczas dofinansowanie otrzymały 244 wnioski. W środę, 19 lipca resort edukacji i nauki ogłosił wyniki drugiego rozstrzygnięcia. Granty otrzymało 313 projektów, w tym dwa z Akademii Humanitas:

  • w module „Wsparcie konferencji naukowych”:

– projekt „XXX Tatrzańskie Sympozjum Naukowe”. Kwota dofinansowania wynosi 46 500 zł. Za organizację konferencji odpowiedzialni są: prof. Stanisław Palka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, mgr Ewa Kraus — dziekan Wydziału Nauk Stosowanych AH, dr hab. Piotr Oleśniewicz oraz dr Danuta Morańska z Akademii Humanitas.

Projekt zakłada organizację w Zakopanem cyklicznego wydarzenia poświęconego nowoczesnej edukacji. Jego celem jest prezentowanie wyników obserwacji polskich i światowych badaczy, którzy na co dzień zajmują się badaniami w obszarze nauk społecznych, w tym pedagogiki.

Uczestnicy wydarzenia podejmują próbę, m.in. określenia aktualnych zadań, przed którymi stoi współczesna edukacja. Chcąc odpowiednio przygotować człowieka do skutecznego
i kreatywnego działania w dynamicznie zmieniającym się świecie, badacze określają również kierunki, w których powinna podążać edukacja przyszłości.

  • w module „Wsparcie monografii naukowych”:

– wydanie monografii pt. „Analiza dyskursywna jako teoretyczne i metodologiczne ramy badawcze”. Kwota dofinansowania wynosi 7 620 zł. Kierownikiem projektu jest dr Małgorzata Caban – prodziekan ds. nauki, dyrektor Biblioteki i Wydawnictwa Akademii Humanitas.

Projekt obejmuje wydanie i tłumaczenie monografii naukowej autorstwa prof. Gabrieli Mikuláškovej, pt. "Analiza dyskursywna jako teoretyczne i metodologiczne ramy badawcze" z języka słowackiego na język polski oraz udostępnienie jej w formie drukowanej i elektronicznej. Prezentowana praca poświęcona jest analizie dyskursywnej teoretycznych i metodologicznych ram badań psychologicznych.

Kierownikom projektów gratulujemy wyróżnienia przez resort edukacji i nauki i życzymy powodzenia w realizacji wyznaczonych celów.