Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

18/09/2023

Akredytacja PKA na kierunek Elektroradiologia przyznana

PrezydiumPolskiej Komisji Akredytacyjnejnapodstawie przeprowadzonej oceny programowej pozytywnie oceniłostudia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Elektroradiologia  prowadzonych wAkademii Humanitas. Proces kształcenia „umożliwia studentom kierunkuElektroradiologia osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oprofilu praktycznym”. 

AkredytacjaPKAzostała przyzna naokres 6 lat. 

- To dla nas bardzo dobra wiadomość, ponieważ studia z zakresu elektroradiologii cieszą się dużą popularnością. Ogromne podziękowania kieruję do studentów i pracowników uczelni, którzy wspólnie pracują na sukces kierunku. A także do naszych parterów wspierających uczelnie wiedzą i doświadczeniem – podkreśla prof. dr hab. Michał Kaczmarczyk, Rektor Akademii Humanitas.  

A wszystkich zainteresowanych zapraszamy dosprawdzenia oferty edukacyjnej napozytywnie ocenionym przezPKAkierunku –KLIKNIJ TUTAJ