Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

21/09/2023

Razem dla odporności psychicznej dzieci i młodzieży!

Wielotysięczne konsultacje wśród dzieci i młodzieży na wniosek MEiN wyłoniły niepokojące problemy: brak wsparcia psychologicznego, uzależnienia od środków psychoaktywnych i rosnący stres. Brak świadomości problemów psychicznych, emocjonalnych a przy tym wysokie wymagania społeczne – dobre oceny, nienaganne zachowanie. Czy społeczeństwo zdoła poradzić sobie z wyzwaniami zdrowia psychicznego młodych?

Na te pytania i wątpliwości starali się odpowiedzieć wykładowcy i uczestnicy międzynarodowej konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej, która poświęcona była wspieraniu odporności psychicznej dzieci i młodzieży. Wydarzenie to organizowali: EBTA (European Brief Therapy Association), stowarzyszenie Moc Wsparcia oraz Akademia Humanitas, a partnerem konferencji było Miasto Sosnowiec.

- Mamy zdecydowanie duże zapotrzebowanie, żeby głośno mówić o odporności psychicznej dzieci. Stan na dzisiaj jest bardzo zły. Doniesienia medialne codziennie pokazują nam, jaka jest skala zjawiska i jak sobie z nim nie radzimy. Spotykamy się po to, żeby porozmawiam o wspólnym szukaniu przez praktyków i specjalistów wspólnych rozwiązań, ale nie chcemy się skupiać jak naprawiać to, co już jest trudną sytuacją, ale bardziej jak takim sytuacjom zapobiegać. To najważniejsza taka konferencja w Europie, która odbywa się właśnie w Sosnowcu. To nie przypadek, bo od wielu lat to miasto angażuje się w programy, chociażby w Krainę Świetlików, ale też w wiele innych. Warto to podkreślać i doceniać. To kolejne wydarzenie, które mamy dzięki wspólnym działaniom z miastem i planujemy dalsze – mówi Adrian Drdzeń, prezes Stowarzyszenia Moc Wsparcia, głównego organizatora konferencji.

Temat konferencji wydaje się szczególnie ważny w kontekście alarmującego stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce.

- Rola psychoterapii jest dziś szczególna. Zaś idea tej terapii, pomocy jest szczególnie bliska idei Humanitas – człowieczeństwa. Już jako Akademia jesteśmy dumni, że możemy dziś gościć w naszych murach tak wspaniałych psychologów, terapeutów i studentów, którzy niebawem rozpoczną swoją drogę zawodową. Akademia Humanitas od początku stawiła na kierunek Psychologia, na nauki o zdrowiu, na kształcenie tych, którzy pomagają innym – mówił w przemówieniu otwierającym dr Mariusz Lekston, Prorektor ds. organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej.

Głos również zabrała senator Joanna Sekuła, która podkreśliła szczególną rolę psychoterapeutów w dbaniu o dobrostan młodzieży w tych trudnych czasach: - Po pandemii COVID-19 i w kraju, który sąsiaduje z Ukrainą, która obecnie jest w stanie wojny żyją straumatyzowane młode osoby. Mają poczucie bezsensu, sięgają po używki by zapomnieć. Dlatego tak ważne jest aby zapewnić im fachową pomoc, opiekę i tworzyć miejsca sprzyjające powrotowi do dobrostanu psychicznego. Dziękuję za tę ważną konferencję, za to że cały świat pochyla się nad problemami młodych. Dziękuję.

Podziękowania do organizatorów skierowała również Marie-Christine Cabie, która również otworzyła konferencję i warsztaty dla przybyłych uczestników. Jak zauważymy kondycja psychiczna dzieci i nastolatków w Polsce budzi obecnie wiele zainteresowania. Wspieranie ich odporności psychicznej jest kluczowe dla zapewnienia im dobrego startu w życie. Współpraca ze Stowarzyszeniem Moc Wsparcia pozwala na realizację działań na rzecz bezpieczeństwa młodych na poziomie ogólnoeuropejskim. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, wierzy, że pomysły wypracowane podczas konferencji będą inspiracją do tworzenia innowacyjnych działań mających na celu zmniejszenie problemów zdrowotnych psychicznych wśród dzieci i młodzieży.

W gronie prelegentów znalazło się wielu światowej sławy specjalistów, takich jak izraelska psycholożka dr Ofra Ayalon, fiński lekarz psychiatra Ben Furman, kanadyjska psycholożka Heather Fiske czy izraelski psycholog Mooli Lahad.

Nowe pokolenie – nowe możliwości

Studenci Instytutu Psychologii Akademii Humanitas w ramach wydarzenia towarzyszącego konferencji prowadzili sesję studencką. W tym czasie zaprezentowano wyniki badań z zakresu rezyliencji w kontekście pandemii COVID-19.

Sesja koncentrowała się na badaniu różnych aspektów psychologicznych i emocjonalnych młodych dorosłych w czasie pandemii COVID-19. Tematy obejmowały między innymi: związek między prężnością psychiczną a jakością życia, optymizm i prężność psychiczna a tendencje agresywne, wpływ spostrzeganego wsparcia społecznego na używanie alkoholu, stres i cechy osobowości typu D, rola poczucia koherencji wobec objawów lęku i depresji w czasie kryzysu zdrowotnego i humanitarnego, wpływ zachowań zdrowotnych na nasilenie lęku i depresji podczas pandemii, związek dojrzałości emocjonalnej ze stylami radzenia sobie ze stresem u młodych dorosłych, związek stylów przywiązania z lękiem i stresem, wpływ Ciemnej Triady Osobowości na poczucie osamotnienia w czasie pandemii, związek między stresem i stylami radzenia sobie a tendencją do spożywania alkoholu wśród młodych dorosłych, związek procesów tożsamościotwórczych z nasileniem lęku uogólnionego u młodych dorosłych, wpływ poczucia koherencji na teorie spiskowe dotyczące COVID-19 oraz związek empatii z jakością życia wśród młodych dorosłych podczas pandemii COVID-19.

Sesja ta cieszyła się dużą popularnością.

Kondycja psychiczna dzieci i nastolatków w Polsce budzi obecnie wiele zainteresowania. Wspieranie ich odporności psychicznej jest kluczowe dla zapewnienia im dobrego startu w życie.

A my zapraszamy wszystkich zainteresowanych na: studia jednolite magisterskie – PSYCHOLOGIA oraz studia podyplomowe z zakresu Psychologii i Terapii.